Tiếng Hàn qua bài hát: 4Minute - Get on the floor.

Bạn chắc chắn đã từng nghe nhạc Hàn,bạn yêu thích tiếng Hàn thì đây cũng là một trong nhưng phương pháp hay để học tiếng Hàn:"Cùng học tiếng Hàn qua những bài hát tiếng Hàn hay nhất nào".

- Học tiếng Hàn phải bắt đầu từ đầu. http://hoctienghanquoc.org/tin-tuc/Khoa-Hoc-Trung-Cap-2/Tai-lieu-luyen-doc-tieng-Han-349/.
Haha, 4minute
Get it on the floor
Leggo!
Uh uh uh uh uh uh uh uh uh uh
Get on the floor
Uh uh uh uh uh uh uh
Get it on the floor


Uh uh uh uh uh uh uh uh uh uh
Get on the floor
Uh uh uh uh uh uh uh
Get it on the floor


남들보단 좀 더 또렷하게
누구보다 좀 더 짜릿하게
즐길 준비 된 사람만 따라와
Get it on, get it on, get it on the floor


남들은 흉내낼 순 없지
누구도 따라할 순 없지
즐길 준비 됐으면 따라와
Get it on, get it on, get it on the floor


네 심장을 쿵쾅거리게
네 마음을 달아오르게
Get it on the floor, get it on the floor oh oh


음악은 멈추지 않게
볼륨은 이제 더 크게
Get it on the floor, get it on the floor oh oh


느껴봐 즐겨봐 음악에
네 몸을 맡겨봐
Get it on, get it on, get it on
Get it on, get it on, get it on the floor


더 높게 더 크게 볼륨을
더 크게 올려봐
Get it on, get it on, get it on
Get it on, get it on, get it on the floor


Uh uh uh uh uh uh uh uh uh uh
Get on the floor
Uh uh uh uh uh uh uh
Get it on the floor


Uh uh uh uh uh uh uh uh uh uh
Get on the floor
Uh uh uh uh uh uh uh
Get it on the floor


Volume up!

- Học tiếng Hàn Quốc cơ bản. http://hoctienghanquoc.org/tin-tuc/Tu-Vung-19/#.VxWF0dR97Dc
Haha, 4minute
Get it on the floor
Leggo!
Uh uh uh uh uh uh uh uh uh uh
Get on the floor
Uh uh uh uh uh uh uh
Get it on the floor


Uh uh uh uh uh uh uh uh uh uh
Get on the floor
Uh uh uh uh uh uh uh
Get it on the floor


A bit clearer than others
A bit more electrifying than anyone else
All those who are ready to enjoy, follow us
Get it on Get it on Get it on the Floor


Others can’t imitate us
No one can follow us
If you’re ready to enjoy, follow us
Get it on Get it on Get it on the Floor


So that your heart will beat hard
So that your heart will elevate
Get it on the floor Get it on the floor oh oh


So that the music won’t stop
Turn up the volume louder
Get it on the floor Get it on the floor oh oh


Feel it, enjoy it, trust
your body to the music
Get it on Get it on Get it on
Get it on Get it on Get it on the Floor


Higher, louder, turn up
the volume
Get it on Get it on Get it on
Get it on Get it on Get it on the Floor


Uh uh uh uh uh uh uh uh uh uh
Get on the floor
Uh uh uh uh uh uh uh
Get it on the floor


Uh uh uh uh uh uh uh uh uh uh
Get on the floor
Uh uh uh uh uh uh uh
Get it on the floor


Volume up!
- Nguồn tham khảo: http://hoctienghanquoc.org/chia-se-kinh-nghiem/Hoc-tieng-Han-giao-tiep/
- Mọi thông tin chi tiết mời các bạn liên hệ:
TRUNG TÂM TIẾNG NHẬT SOFL
Địa chỉ: Số 365 - Phố vọng - Đồng tâm -Hai Bà Trưng - Hà Nội
Email: nhatngusofl@gmail.com
Điện thoại: (84-4) 62 921 082 Hoặc: (84-4) 0964 66 12 88.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Học tiếng Hàn khó hay tiếng Anh khó hơn?

Tra cứu điểm thi TOPIK tiếng Hàn nhanh gọn lẹ chỉ trong 3 bước đơn giản dễ dàng.

Từ vựng tiếng Hàn về vật liệu xây dựng