Tiếng Hàn qua bài hát: B1A4- Baby Im Sorry.

Trong chuyên mục ngữ pháp tiếng Hàn kì này, học tiếng Hàn Sofl sẽ giới thiệu với các bạn bài học “Học tiếng Hàn qua bài hát Kpop.”

- Gợi ý phương pháp học từ vựng tiếng Hàn. http://hoctienghanquoc.org/tin-tuc/Goc-Chia-Se/Goi-y-phuong-phap-hoc-tu-vung-tieng-Han-qua-tin-tuc-327/.
huh 가지 마 가지 마
또 똑같은 말들의 반복
불러도 불러도 불러도
답이 없는 메아리는 아직도
악몽 같은 밤
홀로 남아 잠들어 가
메말라 버린 내 눈물 대신
가녀린 빗줄기만 yeah
심장이 더 아파 온다
눈물이 더 말라 온다


버린 마음은 쌩
바람은 휑
무거운 두 눈의 그늘은 퀭
지치는 내 맘 속에 또
어둠만 차고
눈물만 몰아치는 파도


I just want to be alone
우리의 추억 이젠 모두 지워야 되니 babe
I just want to be alone
바보처럼 너만 찾게 될 걸


Baby I’m sorry, We got the better
이젠 보낼게 love together
모든 게 변했지만 oh 너는 없지만
every night every night yoooooou


Baby I’m sorry, We got the better
이젠 잘할게 love together
모든 게 변했지만 oh 너는 없지만
every night every night yoooooou


이젠 괜찮겠지 하면서
친구들을 불렀지만
왜 니 얘기만 하고 있는 건지
내가 뭐 하는 건지
정말 이게 맞는 건지 I don’t know


잊어 보겠다고 다짐한 게 어제… 어제
큰소리 빵빵 친 건 뭔데
땅만 탕탕 치며 우리 생각
하고 있는 건지
후회 돼 안고 싶어 구름 같은 너를
잡고 싶어 나비 같은 너를
너무 그리워져 하나 같던 둘을


I just want to be alone
우리의 추억 이젠 모두 지워야 되니 babe
I just want to be alone
습관처럼 너만 찾게 될 걸


Baby I’m sorry, We got the better
이젠 보낼게 love together
모든 게 변했지만 oh 너는 없지만
every night every night yoooooou (쉿!)


널 잊고 dancing party time (hey)
널 두고 dancing party tonight (ho)


dan dan dan dan dan
dan dan dan dan dan
dan dancing party time Let’s go!!


Baby I’m sorry, We got the better
이젠 보낼게 love together
모든 게 변했지만 oh 너는 없지만
every night every night yooooou


Baby I’m sorry, We got the better
이젠 잘할게 love together
baby 저 멀리 그렇게 멀리
가지 마 lonely love tonight


baby in a city light
in in in a city love light
in a city light
in in in a city love light
(baby 저 멀리 그렇게 멀리
가지 마 lonely love tonight)
in a city light
in in in a city love light
in a city in a city
in a city love light

- Kinh nghiệm học tiếng Hàn.http://hoctienghanquoc.org/tin-tuc/Goc-Han-Quoc/#.VwW9T5x97Dc.
Huh don’t go, don’t go
Repeating the same words
I call, call, call out to you
But it’s still an answer-less echo
This nightmare of a night
I remain alone and fall asleep
In place of my dried up tears
Are thin lines of rain yeah
My heart is hurting more
My tears are drying more


My left-behind heart is empty
The wind blows coldly
The shadows drag under my heavy eyes
Again in my exhausted heart,
Darkness fills up
Waves of tears surge up


I just want to be alone
Do I need to erase all of our memories now babe
I just want to be alone
Like a fool, I only look for you


Baby I’m sorry, We got the better
Now I’ll let you go, love together
Though everything changed but oh though you’re not here
Every night every night you


Baby I’m sorry, We got the better
Now I’ll be good – love together
Though everything changed but oh though you’re not here
Every night every night you


I tell myself that everything will be okay now
And I called up my friends but
Why am I only talking about you?
What am I doing?
Is this really the right thing to do? I don’t know


It was yesterday when I determined that I’d forget you
I made a big and loud determination
But I only pound the floor as I think about us
I regret it,
I want to hold you, who is like a cloud
I want to catch you, who is like a butterfly
I long for it so much, us two that was like one


I just want to be alone
Do I need to erase all of our memories now babe
I just want to be alone
Like a habit, I only look for you


Baby I’m sorry, We got the better
Now I’ll let you go, love together
Though everything changed but oh though you’re not here
Every night every night you


I forget you and dancing party time (hey)
I leave you and dancing party tonight (ho)


Dan dan dan dan dan
Dan dan dan dan dan
Dan dancing party time Let`s go!!


Baby I’m sorry, We got the better
Now I’ll let you go, love together
Though everything changed but oh though you’re not here
Every night every night you


Baby I’m sorry, We got the better
I’ll be good now – love together
Baby, far away, far far away,
Don’t go – lonely love tonight


baby in a city light
in in in a city love light
in a city light
in in in a city love light
(Baby, far away, far far away,
Don’t go, lonely love tonight)
in a city light
in in in a city love light
in a city in a city
in a city love light
- Nguồn tham khảo : http://hoctienghanquoc.org
- Mọi thông tin chi tiết mời các bạn liên hệ:
TRUNG TÂM TIẾNG NHẬT SOFL
Địa chỉ: Số 365 - Phố vọng - Đồng tâm -Hai Bà Trưng - Hà Nội
Email: nhatngusofl@gmail.com
Điện thoại: (84-4) 62 921 082 Hoặc: (84-4) 0964 66 12 88.

Bài đăng phổ biến từ blog này

Học tiếng Hàn khó hay tiếng Anh khó hơn?

Tra cứu điểm thi TOPIK tiếng Hàn nhanh gọn lẹ chỉ trong 3 bước đơn giản dễ dàng.

Từ vựng tiếng Hàn về vật liệu xây dựng