Tiếng Hàn qua bài hát: B1A4 - So Fine.

Trong chuyên mục tiếng Hàn Ngữ pháp kì này, học tiếng Hàn Sofl sẽ giới thiệu với các bạn bài học "Tiếng Hàn qua Bài Hát Kpop.”

- Học tiếng Hàn nhanh qua ảnh. http://hoctienghanquoc.org/tin-tuc/Khoa-Hoc-Trung-Cap-2/Hoc-tieng-Han-nhanh-qua-anh-273/
so fine 내 여자 친구는 말야
so fine 넌 건드릴 수 없단 말야
순수한 그녀는 내가 첫사랑인 걸 yeah
그런 그녀가 요샌
부쩍 예뻐지려 해
자꾸 불안해져
달아날까 걱정돼


화장이 좀 진한 거 아냐 자기야?
속 다 보여 나 질투하는 거 아냐
아.. 아.. 아니 맞아
내 눈에만 완벽해 보이면 되니까
가서 그 빨간 립스틱 좀 지우고 와 please


화려한 make up보단 있는 그대로가
짧은 치마보단 청바지가
so fine so fine 너에게 잘 어울려


색다른 hair style보단 긴 생머리가
예뻐 수수한 너의 미소가
so fine so fine 난 그런 니가 좋아 yeah


오늘따라 그대가 더 예뻐 보여
짧은 치마 짙은 화장도
물론 예쁜 건 더 좋지만
(딴)남자들이 너를 보는 게
oh 난 싫어 내게만 보여 줘 baby


굳이 아는 오빠 생일 챙길 필요는 없어
그 노력의 반만 나에게 챙겨
이미 생겨 버린 내 안의 jealousy
변명은 됐어 쉿!


화려한 make up보단 있는 그대로가
짧은 치마보단 청바지가
so fine so fine 너에게 잘 어울려


색다른 hair style보단 긴 생머리가
예뻐 수수한 너의 미소가
so fine so fine 난 그런 니가 좋아 yeah


hey 내 얘기 좀 들어 봐
니가 싫어 그런 게 아냐
불안 했던 것뿐야
너를 빼앗길까 봐
이런 내 말 듣기 싫겠지만
바보 같은 내 질투가
너를 위한 내 맘인 걸


화려한 make up보단 있는 그대로가
짧은 치마보단 청바지가
so fine so fine 너에게 잘 어울려


색다른 hair style보단 긴 생머리가
예뻐 수수한 너의 미소가
so fine so fine 난 그런 니가 좋아 yeah


so fine so fine so fine
so fine so fine so fine
so fine so fine so fine
난 니가 좋아 uh 넌 나만 바라 봐


so fine so fine so fine
so fine so fine so fine
so fine so fine so fine
내 말 좀 들어 봐 나 지금 질투나

- Tiếng Hàn Nhập Môn.http://hoctienghanquoc.org/tin-tuc/Tieng-Han-Nhap-Mon/#.VvCkJNJ97Dc.
So fine, I’m talking about my girlfriend
So fine, I’m saying that you can’t touch her
That innocent girl is my first love yeah
That girl, recently
Has become so much prettier
I keep getting worried
I’m scared that you’ll be taken away from me


Isn’t your makeup a little too thick darling?
I see it all but I’m not jealous
Ah.. Ah.. No, that’s right
You just have to look perfect in my eyes
So please go and remove that red lipstick


You are gorgeous without all that makeup
Jeans instead of a miniskirt
So fine so fine, it looks good on you


Jetblack hair instead of a dyed hairstyle
Your pretty modest smile
So fine so fine, I like that about you yeah


You look even prettier today
Miniskirts and thick makeups
Of course I like that you look pretty
But to have other men look at you
Oh I hate that, show it only to me baby


You don’t have to bother about the birthdays of your oppas
Show just half of that effort to me
The jealousy in me has already risen
Forget the excuses, shh!


You are gorgeous without all that makeup
Jeans instead of a miniskirt
So fine so fine, it looks good on you


Jetblack hair instead of a dyed hairstyle
Your pretty modest smile
So fine so fine, I like that about you yeah


Hey listen to what I’m saying
It’s not that I hate you
I’m just unsettled
That I’ll lose you
You must hate to hear me say such words
My foolish jealousy
Is just my heart for you


You are gorgeous without all that makeup
Jeans instead of a miniskirt
So fine so fine, it looks good on you


Jetblack hair instead of a dyed hairstyle
Your pretty modest smile
So fine so fine, I like that about you yeah


So fine so fine so fine
So fine so fine so fine
So fine so fine so fine
I like you, only look at me


So fine so fine so fine
So fine so fine so fine
So fine so fine so fine
Listen to me, I’m jealous now
- Nguồn tham khảo : http://hoctienghanquoc.org
- Mọi thông tin chi tiết mời các bạn liên hệ:
TRUNG TÂM TIẾNG NHẬT SOFL
Địa chỉ: Số 365 - Phố vọng - Đồng tâm -Hai Bà Trưng - Hà Nội
Email: nhatngusofl@gmail.com
Điện thoại: (84-4) 62 921 082 Hoặc: (84-4) 0964 66 12 88.

Bài đăng phổ biến từ blog này

Học tiếng Hàn khó hay tiếng Anh khó hơn?

Tra cứu điểm thi TOPIK tiếng Hàn nhanh gọn lẹ chỉ trong 3 bước đơn giản dễ dàng.

Từ vựng tiếng Hàn về vật liệu xây dựng