Tiếng Hàn qua bài hát: Boa - Hope.

Có rất nhiều phương pháp để học tốt tiếng Hàn và học tiếng Hàn online qua bài hát là một trong những phương pháp dễ học nhất.Sau đây mình giới thiệu đến mọi người baì hát tiếng Hàn của Block B.: U Hoo Hoo. Chúc mọi người học tốt.

- Tự học tiếng Hàn giao tiếp cơ bản.. http://hoctienghanquoc.org/tin-tuc/Khoa-Hoc-So-Cap-2/Tu-hoc-tieng-Han-giao-tiep-co-ban-206/.
한 번도 사뿐히 가본 적 없지
그저 웅크려 멈춰 섰지 매일
또 날 보고 손가락질하며 웃네
다르게 생겨서 무시했지 여전히
바람 불어 먼지 덮이고
빗물에 찌들어 아직은 초라해도
항상 굴러가려 힘을 내
한 걸음 갈 때 마다
흔적은 더 깊고 선명해


뾰족해 못난 네모난 바퀴
역경은 깎아내면 둥글겠지
내 부러진 날개 펼치는 날엔
언덕 끝까지 힘차게 달려


그래 난 희망바라기
이 눈물이 마르리 Yeah


볼품없고 느려터진 내 시련
묵묵히 견디고 넘어야
나를 완성해 또 부딪쳐보네


넓은 들판 보는 꿈꾸고
조금씩 부서져 속도가 붙어 가면
놀림 받던 나도 마침내
세상을 당당하게
바라보며 활짝 웃겠지


뾰족해 못난 네모난 바퀴
역경은 깎아내면 둥글겠지
내 부러진 날개 펼치는 날엔
언덕 끝까지 힘차게 달려


이 눈물이 마르리


돌 틈에 닳아져
갈 기나긴 고통 속에
새롭게 태어난단
그 하나만 생각해
꽃들이 늘어선
푸른 숲 속에서
축복받는 순간이
내게도 찾아들 테니
그땐 내 모습 찾으리


뾰족해 못난 네모난 바퀴
역경은 깎아내면 둥글겠지
내 부러진 날개 펼치는 날엔
언덕 끝까지 힘차게 달려


그래 난 희망바라기 내 모습 찾으리
이 눈물이 마르리 Yeah


난 희망바라기
.

- Kinh nghiệm học tiếng Hàn.http://hoctienghanquoc.org/tin-tuc/Goc-Han-Quoc/#.VwW9T5x97Dc.
I’ve never gone lightly,
I always stood there, scrunched up
They’re looking at me, pointing fingers and laughing
They always made fun of me
Because I looked different
Though the wind blows and the dust settles
Though the rain pours and drenches me miserably
I always try to roll around –
Each time I take a step,
The traces are left deeper and clearer


Pointy and good-for-nothing square wheel,
If you cut off the adversity, it will become round
The day I spread my broken wings,
I will run strongly to the hill


Yes, I’m hopeful –
These tears shall dry yeah


My hardships don’t look nice and are slow
But I will silently endure and overcome
I will perfect myself and clash once again


I dream of looking at a large meadow
And if it crumbles slowly and the speed catches on
Even I, who was ridiculed,
Will smile widely as I look
Confidently to the world


Pointy and good-for-nothing square wheel,
If you cut off the adversity, it will become round
The day I spread my broken wings,
I will run strongly to the hill


These tears shall dry


In these long sufferings
That will wear out between the rocks
I will be born again –
I just think about that
The moment I am blessed
In the green forest
Filled with flowers
It will find me as well
So I will find myself too


Pointy and good-for-nothing square wheel,
If you cut off the adversity, it will become round
The day I spread my broken wings,
I will run strongly to the hill
Yes, I’m hopeful, I will find myself, these tears shall dry yeah


I’m hopeful


These tears shall dry yeah
- Nguồn tham khảo : http://hoctienghanquoc.org/tin-tuc/Tieng-Han-Nhap-Mon/#.V1Y7rDV97Dc
- Mọi thông tin chi tiết mời các bạn liên hệ:
TRUNG TÂM TIẾNG NHẬT SOFL
Địa chỉ: Số 365 - Phố vọng - Đồng tâm -Hai Bà Trưng - Hà Nội
Email: nhatngusofl@gmail.com
Điện thoại: (84-4) 62 921 082 Hoặc: (84-4) 0964 66 12 88.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Học tiếng Hàn khó hay tiếng Anh khó hơn?

Tra cứu điểm thi TOPIK tiếng Hàn nhanh gọn lẹ chỉ trong 3 bước đơn giản dễ dàng.

Từ vựng tiếng Hàn về vật liệu xây dựng