Tiếng Hàn qua bài hát: Evol - 1.2.3.4.5

Học ngoại ngữ bao giờ cũng là nỗi sợ hãi và khó khăn cả.Hiện nay,có rất nhiều phương pháp hay để học ngọai ngữ và đặc biệt là tiếng Hàn.Học online,trực tuyến cũng là phương pháp rất hay giúp dễ dàng hơn trong công cuộc cách mạng này.Sau đây mình cũng giới thiệu với các bạn học tiếng Hàn qua bài hát nổi tiếng của nhóm SNSD - Merry Go Round.

- Kinh nghiệm học tiếng Hàn online. http://trungtamtienghan.edu.vn/news/Kinh-nghiem-hoc-tieng-han/Kinh-nghiem-hoc-tieng-Han-cao-cap-online-236/.
뭐가 그리 바쁘니
문자 하나 없니 귀찮니(Why)
내가 무얼 하는지 어디에 있는지 너에겐
아무 의미 없는 일 인거니
아무 표정 없이 날 바라보고
아무 사이 아닌 척 하고


One Two Three Four Five 시간이
흐르고 또 지나가도
넌 여전히 그대로 변하지 않아
One Two Three Four Five 한걸음
좀 더 내게 와 줄 수 없니
처음으로 돌아가 다시 돌리고 싶어


“첨부터 끝까지
영원한 것은 없어”
그런 말 난 믿지 않아 근데 벌써
변해가네 너무 쉽게 너 먼저
널 바라보는 내 시선엔
자꾸 눈물이 겹쳐


내말 무슨 말인지 알고 있긴 하니 너에게
아무 의미 없는 나 인거니


먼저 고백 한 건 너(인) 것 같은데
이제 와서 너 왜 이러니


One Two Three Four Five 시간이
흐르고 또 지나가도
넌 여전히 그대로 변하지 않아
One Two Three Four Five 한걸음
좀 더 내게 와 줄 수 없니
처음으로 다시 나 돌아가고만 싶어


이별이란 말은 할 수가 없어
그냥 처음으로 돌아가고만 싶어


난 아직은 니가 좋아 어떻게 해
이젠 나를 봐 날 보고 웃어줘
(One Two Three Four)


One Two Three Four 한 걸음 더
뒤에서 날 바라봐 잘 생각해봐


One Two Three Four Five 시간이
흐르고 또 흐르지만
난 여기서있어 돌아서 나를 안아줘


One Two Three Four Five 시간이
흐르고 또 지나가도
넌 여전히 그대로 변하지않아


One Two Three Four Five 한걸음
좀 더 내게 와 줄 수 없니
처음으로 돌아가


다시 돌리고 싶어 처음으로 돌아가..

- Tin tưc mới. http://trungtamtienghan.edu.vn/news/Tin-tuc-moi/.
What are you so busy with?
Why am I not getting a single text? Are you annoyed? (Why)
What I’m doing, where I am
Does that have no meaning to you?
You look at me without any expression
You pretend that we’re nothing


One Two Three Four Five
Time passes and passes but
You’re still the same, you don’t change
One Two Three Four Five
Can’t you take a step toward me?
I want to go back to the beginning and turn everything back


“Nothing lasts forever
From start to finish”
I don’t believe in those words but
Things are already changing so easily starting with you
As I look at you,
I keep tearing up


Do you even know what I’m talking about?
Do I mean nothing to you?


It’s you who confessed to me first
So why are you acting like this now?


One Two Three Four Five
Time passes and passes but
You’re still the same, you don’t change
One Two Three Four Five
Can’t you take a step toward me?
I want to go back to the beginning and turn everything back


I can’t speak of breaking up with you
I just want to go back to the beginning


I still like you, what do I do?
Please look at me and smile
(One Two Three Four)


One Two Three Four
Take a step back and look at me, think about it


One Two Three Four Five
Time passes and passes but
I am standing right here – turn around and hug me


One Two Three Four Five
Time passes and passes but
You’re still the same, you don’t change


One Two Three Four Five
Can’t you take a step toward me?
I want to go back to the beginning and turn everything back


Go back to the beginning
- Nguồn tham khảo : http://trungtamtienghan.edu.vn/news/Kinh-nghiem-hoc-tieng-han/
- Mọi thông tin chi tiết mời các bạn liên hệ:
TRUNG TÂM TIẾNG NHẬT SOFL
Địa chỉ: Số 365 - Phố vọng - Đồng tâm -Hai Bà Trưng - Hà Nội
Email: nhatngusofl@gmail.com
Điện thoại: (84-4) 62 921 082 Hoặc: (84-4) 0964 66 12 88.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Học tiếng Hàn khó hay tiếng Anh khó hơn?

Tra cứu điểm thi TOPIK tiếng Hàn nhanh gọn lẹ chỉ trong 3 bước đơn giản dễ dàng.

Từ vựng tiếng Hàn về vật liệu xây dựng