Tiếng Hàn qua bài hát: Evol - Magnet.

Có rất nhiều phương pháp để học tốt tiếng Hàn và học tiếng Hàn online qua bài hát là một trong những phương pháp dễ học nhất.Sau đây mình giới thiệu đến mọi người baì hát tiếng Hàn của Block B.: U Hoo Hoo. Chúc mọi người học tốt.

- Học từ vựng tiếng Hàn siêu dễ. http://hoctienghanquoc.org/tin-tuc/Goc-Chia-Se/Hoc-tu-vung-tieng-Han-sieu-de-484/.
uh! yeah! 들어는 봤어?
EvoL이라는 자석
끌어 당기는 힘 그저
장난 아니거든
아침부터 밤까지 니 귀를 잡아채
넌 그저 모른 채
고개를 끄덕 거리네
하나는 알고 둘은 모르지
let it go for show we make a goal
자주 비칠게 우린 멋진 style
반하겠지 on&on&on&on


you don’t know how just feel this now
heavyweight 챔피언이 될 사람은 바로나


you know what we so hot


yes EvoL we so hot


그대로 멈춰라 나를
보는 순간 이미 늦은 걸
너의 몸이 내게 점점 끌려와
너의 맘은 이미 내게 빠졌어 oh


can’t fight back game’s over
고갤 돌려봐도 소용 없을 걸
니가 찾고 있던 사람 나잖아
그만 망설이고 나랑 놀아봐 oh


모두 긴장해라 EvoL 나타났다
강한 자석처럼
너는 끌려 온다
모두 긴장해라 EvoL 나타났다
let’s get it started now


Uh! 니가 무슨 말을
하는지 도통 알 수 없네
우린 저편의 하늘 위를
거칠게 나는 새
E.V.O.L reverse that 세상을 거꾸로
거칠게 해결하는 hot chicks


지겨운 것들은 다 신경 쓰지 마요
우리가 날려줄께 give u my world


you know what we so hot


yes EvoL we so hot


그대로 멈춰라 나를
보는 순간 이미 늦은 걸
너의 몸이 내게 점점 끌려와
너의 맘은 이미 내게 빠졌어 oh


can’t fight back game’s over
고갤 돌려봐도 소용 없을 걸
니가 찾고 있던 사람 나잖아
그만 망설이고 나랑 놀아봐 oh


모두 긴장해라 EvoL 나타났다
강한 자석처럼
너는 끌려 온다
모두 긴장해라 EvoL 나타났다
let’s get it started now


let’s get it started now


I wanna wanna it it girl
난 원해 원해 예전부턴걸
나는 높고 높은 곳으로
I’m gonna top top get high
숨어라 머리카락 보일라
내게 걸리면 한번에 홀린다
숨어라 머리카락 보일라
한번 빠지면 나가기 힘들다


그대로 멈춰라 나를
보는 순간 이미 늦은 걸
너의 몸이 내게 점점 끌려와
너의 맘은 이미 내게 빠졌어 oh


can’t fight back game’s over
고갤 돌려봐도 소용 없을 걸
니가 찾고 있던 사람 나잖아
그만 망설이고 나랑 놀아봐 oh


그대로 멈춰라 나를
보는 순간 이미 늦은 걸
너의 몸이 내게 점점 끌려와
너의 맘은 이미 내게 빠졌어 oh


can’t fight back game’s over
고갤 돌려봐도 소용 없을 걸
니가 찾고 있던 사람 나잖아
그만 망설이고 나랑 놀아봐 oh


모두 긴장해라 EvoL 나타났다
강한 자석처럼
너는 끌려 온다
모두 긴장해라 EvoL 나타났다

- Kinh nghiệm học tiếng Hàn.http://hoctienghanquoc.org/tin-tuc/Goc-Han-Quoc/#.VwW9T5x97Dc.
Uh yeah, have you even heard about it?
The magnet called EvoL?
The pulling force
Is no joke
From morning to night, it will grasp your ears
You will start to bob your head
Without even knowing
You know one thing but don’t know the other
Let it go for show we make a goal
We’ll show you often, our cool style
You will fall for us on and on and on and on


You don’t know how just feel this now
I’ll be the heavyweight champion


You know what we so hot


Yes EvoL we so hot


Stop right there – the moment you see me,
It’s already too late
Your body will be pulled to me more and more
Your heart has already fallen for me


Can’t fight back game’s over
It’s no use if you turn your head around
Because I’m the one you’ve been looking for
Stop hesitating and play with me oh


Everyone be on your guard, EvoL has come
Like a strong magnet,
We will pull you in
Everyone be on your guard, EvoL has come
Let’s get it started now


I can’t understand
What you’re saying
We’re like birds
That wildly fly across the sky
E.V.O.L reverse that – we’re hot chicks
Who will wildly solve the world’s problems backwards


Don’t pay attention to things you’re sick of
We will cast them away, give you my world


You know what we so hot


Yes EvoL we so hot


Stop right there – the moment you see me,
It’s already too late
Your body will be pulled to me more and more
Your heart has already fallen for me


Can’t fight back game’s over
It’s no use if you turn your head around
Because I’m the one you’ve been looking for
Stop hesitating and play with me oh


Everyone be on your guard, EvoL has come
Like a strong magnet,
We will pull you in
Everyone be on your guard, EvoL has come
Let’s get it started now


Let’s get it started now


I wanna wanna it it girl,
I want it, I want it since long ago
I will go to high places,
I’m gonna top top get high
Make sure you hide well or else I’ll see you
If you’re caught by me, you’ll be possessed by me in one shot
Make sure you hide well or else I’ll see you
Once you fall for me, it’ll be hard to get out


Stop right there – the moment you see me,
It’s already too late
Your body will be pulled to me more and more
Your heart has already fallen for me


Can’t fight back game’s over
It’s no use if you turn your head around
Because I’m the one you’ve been looking for
Stop hesitating and play with me oh


Stop right there – the moment you see me,
It’s already too late
Your body will be pulled to me more and more
Your heart has already fallen for me


Can’t fight back game’s over
It’s no use if you turn your head around
Because I’m the one you’ve been looking for
Stop hesitating and play with me oh


Everyone be on your guard, EvoL has come
Like a strong magnet,
We will pull you in
Everyone be on your guard, EvoL has come
- Nguồn tham khảo : http://hoctienghanquoc.org/tin-tuc/Tieng-Han-Nhap-Mon/#.V1Y7rDV97Dc
- Mọi thông tin chi tiết mời các bạn liên hệ:
TRUNG TÂM TIẾNG NHẬT SOFL
Địa chỉ: Số 365 - Phố vọng - Đồng tâm -Hai Bà Trưng - Hà Nội
Email: nhatngusofl@gmail.com
Điện thoại: (84-4) 62 921 082 Hoặc: (84-4) 0964 66 12 88.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Học tiếng Hàn khó hay tiếng Anh khó hơn?

Tra cứu điểm thi TOPIK tiếng Hàn nhanh gọn lẹ chỉ trong 3 bước đơn giản dễ dàng.

Từ vựng tiếng Hàn về vật liệu xây dựng