Tiếng Hàn qua bài hát: Exid - I Feel Good.

Trong chuyên mục tiếng Hàn Ngữ pháp kì này, học tiếng Hàn Sofl sẽ giới thiệu với các bạn bài học "Tiếng Hàn qua Bài Hát Kpop.”

- Từ vựng tiếng Hàn về hôn nhân cho cô dâu. http://hoctienghanquoc.org/tin-tuc/Goc-Chia-Se/Tu-vung-tieng-Han-ve-hon-nhan-cho-co-dau-Viet-486/
I’m feelin it and I feel good
hey everybody
hey everybody
hey everybody
Hey Say. Need more basses
May Day. Stop and game set
Baby I feel good yo
미친듯 놀아줘 더 크게 짖어 달라구요
Beat it. Get it.
Im so High 우리끼리
I I I I Feel.


Now I feel good 기분 좋아
오늘은 다시 오지 않아 baby
나와 지금 기분 좋아
지금이 아니면 안돼 I feel good
(hey every body)
hey every body
hey everybody


오늘밤 Party night 나와 함께 춤을춰
A-ha A-ha oh A-ha A-ha
Wait a minute
밤새도록 na na na na na
(na na na na na)


Never stop the music
오늘끝까지
Please don’t stop the music
저 하늘위로
손을 높이들어
이 밤의 끝을 잡고서 Oh let me go!


now I feel good 기분 좋아
오늘은 다시 오지 않아 baby
나와 지금 기분 좋아 지금이
아니면 안돼
I feel good good good tonight


NA NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA NA NA NA


다시 한번 더 I feel good
화려한 불빛 조명 아래
너와 내가 하나 되는 밤
두 눈을 감고 춤을 춰
now I feel good


까만밤 너와 나 이밤을 환히 밝혀볼까나
um uh uh 잠깐만
U know I like the way you move slow down
NA NA NA NA NA NA
Don’t stop 제발 멈추지마
Get high 미친것처럼
이 열기에 정신이라도 잃은것처럼


never stop the good night
해뜰때까지
Please don’t stop the good night
저 하늘위로
손을 높이들어
이 음악에 몸을 맡겨 Oh let me go!


now I feel good 기분 좋아
오늘은 다시 오지 않아 baby
나와 지금 기분 좋아 지금이
아니면 안돼 I feel good
(hey everybody)
hey everybody
hey everybody

- Tham gia vào các khoá học sơ cấp tiếng Hàn. http://daytienghan.edu.vn/.
I’m feelin it and I feel good
Hey everybody
Hey everybody
Hey everybody
Hey say need more basses
May day stop and game set
Baby I feel good yo
Play as if you’re crazy and scream louder
Beat it Get it
I’m so High it’s just us
I I I I Feel


Now I feel good, I feel good
Today won’t come again baby
Feel good with me right now
You can’t if it isn’t right now, I feel good
(hey everybody)
Hey everybody
Hey everybody


Tonight it’s a party night, dance with me
A-ha A-ha oh A-ha A-ha
Wait a minute
All night na na na na na
(na na na na na)


Never stop the music,
let’s go till the end today
Please don’t stop the music,
up high to the sky
Put your hands up and
grab onto the end of the night Oh let me go


Now I feel good, I feel good
Today won’t come again baby
Feel good with me right now
You can’t if it isn’t right now
I feel good good good tonight


NA NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA NA NA NA


One more time, I feel good
Underneath the flashy lights,
you and I will become one tonight
Close your eyes and dance
Now I feel good


It’s a dark night so let’s light up this night brightly
Um uh uh, hold on
You know I like the way you move slow down
NA NA NA NA NA NA
Don’t stop, please don’t stop
Get high like you’re crazy
Like you lost your mind in this heat


Never stop the good night
until the sun rises
Please don’t stop the good night,
up high to the sky
Put your hands up and
trust your body to this music Oh let me go


Now I feel good, I feel good
Today won’t come again baby
Feel good with me right now
You can’t if it isn’t right now I feel good
(hey everybody)
Hey everybody
Hey everybody
- Nguồn tham khảo Học tiếng Hàn giao tiếp online : http://daytienghan.edu.vn/day-tieng-han/
- Mọi thông tin chi tiết mời các bạn liên hệ:
TRUNG TÂM TIẾNG NHẬT SOFL
Địa chỉ: Số 365 - Phố vọng - Đồng tâm -Hai Bà Trưng - Hà Nội
Email: nhatngusofl@gmail.com
Điện thoại: (84-4) 62 921 082 Hoặc: (84-4) 0964 66 12 88.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Học tiếng Hàn khó hay tiếng Anh khó hơn?

Tra cứu điểm thi TOPIK tiếng Hàn nhanh gọn lẹ chỉ trong 3 bước đơn giản dễ dàng.

Từ vựng tiếng Hàn về vật liệu xây dựng