Tiếng Hàn qua bài hát: Exo-M - History.

Trong chuyên mục ngữ pháp tiếng Hàn kì này, học tiếng Hàn Sofl sẽ giới thiệu với các bạn bài học “Học tiếng Hàn qua bài hát Kpop.”

- Những từ vựng thông dụng về trật tự xã hội. http://hoctienghanquoc.org/tin-tuc/Tu-Vung-23/Nhung-tu-vung-tieng-han-thong-dung-ve-trat-tu-xa-hoi-247/.
Listen 感觉到没有?
我的心臟停掉了节奏
(My heart be breakin’)
泪水曾经愤怒地掉落
大声嘶吼“Ha!”移步向以后
(My pain be creepin’)
灰的眼留恋蓝的天
让无谓叫嚣变成泡沫
不含畏缩纯粹的执著
原地踏步过多久
在这新的起始点站著是我
关卡一一都击破
放弃在我字典没录入过
我们一分两头
本是太阳般一体结构
Oh oh我降落这个世界的理由


I need you and you want me
在这颗蓝色星体
Every, every, everyday 我创造的 History.


Break it! 破陈旧的规
Move it! 让谎言作废
(No more shakin’ like that)
倒数归零后就会
洗净了伤悲崭新的经纬
时间还有空间穿越与游走
梦想完美国度的光辉
会让我们牵起手飞


原地踏步过多久
在这新的起始点站著是我
关卡一一都击破
放弃在我字典没录入过
我们一分两头
本是太阳般一体结构
Oh oh我降落这个世界的理由


I need you and you want me
在这颗蓝色星体
Oh oh让时间逆向行走
该是转变的时候
Turn it up, turn it up, turn it up (turn it on)
Turn it up, turn it up, turn it up


当你什么都寄望给永远
所有都推迟到下一个明天
或许明天之后没有未来
留下的只有悔恨的灰烬和尘埃


抓住爱的手爱的手爱的手
越爱越完美暖热这个星球
悲伤在左手
握喜悦的右手
我们分享同一个理由


YA! 我们抱紧为一体在诞生的瞬间
却开始习惯疏
离和一个人的世界
距离渐渐渐渐渐越来越远
隔离分开成两边太阳
不需要分界线
One more, two more, three four more
这一瞬间迎接冀望
已久梦裡完美世界
心臟开始跳动极速跳动
Doongdoongdoongdoongdoongdoong


徘徊过多久
在这新的起始点站著是我
Yeah- EXO-M, EXO-K
要打开我们的未来 History
我们一分两头
本是太阳般一体结构
Oh-同一颗心臟太阳下
我们连线无限的延长线
I need you and you want me
在这颗蓝色星体
Every, every, everyday 我创造的 History

- Kinh nghiệm học tiếng Hàn.http://hoctienghanquoc.org/tin-tuc/Goc-Han-Quoc/#.VwW9T5x97Dc.
Listen, do you feel it?
The stopped rhythm of my heart beat
(My heart be breakin’)
The tears that fell lately in anger,
yelling ‘Ha!’ out loud, take a step back
(My pain be creepin’)
Disheartened eyes lingering on the blue sky
Let that useless cry turn to foam
Don’t shirk away, just go for it
How long have I been running in place?
The one standing at the new starting point is me
Breaking through these gates one by one
Giving up was never written into my dictionary
We’ve split into two,
even though once we were one just like the sun
Oh oh, the reason I’ve fallen onto this world


I need you and you want me,
on this blue planet
Every, every, everyday I’m making history


Break it! Breaking the old rules,
move it! Clear out those lies
(No more shakin’ like that)
Count backwards hit zero and wash away the heartache,
there’s brand new gridlines on the map
Jumping through space and time,
we’ll come upon the radiant country of our dreams
We’ll hold hands and we fly


How long have I been running in place?
The one standing at the new starting point is me
Breaking through these gates one by one
Giving up was never written into my dictionary
We’ve split into two,
even though once we were one just like the sun
Oh oh, the reason I’ve fallen onto this world


I need you and you want me,
on this blue planet
Oh oh just let time flow backwards,
it’s the era for change
Turn it up, turn it up, turn it up (turn it on)
Turn it up, turn it up, turn it up


When you place all your hopes on forever
It all gets put off to the next tomorrow
But maybe there’s no future after tomorrow
And all that’s left are the dust and ashes of regret


Hold on, hold on, hold on to love’s hand
The more you love the more it’s perfect
The more you warm this planet, sorrow in the left hand,
happiness in the right hand
We share the same reason


YA! We’re holding tight to that one moment we’re born for
But we grow accustomed to a world
Where we’re alienated and alone
The distance slowly slowly slowly grows more and more
The two sides of the splitting sun don’t need a dividing line
One more, two more, three four more
In this moment welcome the perfect world
Of long ago dreams
we’ve hoped for
My heart’s starting to beat, beating faster
Doongdoongdoongdoongdoongdoong


How long will I hover
by this new starting point?
Yeah – EXO-M, EXO-K
We’ll open the doors to our future History
We’ve split into two, even though once,
we were one just like the sun
Oh- we share a heartbeat, under this sun
We’re linked by an endless connection
I need you and you want me,
on this blue planet
Every, every, everyday I’m making history
- Nguồn tham khảo : http://hoctienghanquoc.org
- Mọi thông tin chi tiết mời các bạn liên hệ:
TRUNG TÂM TIẾNG NHẬT SOFL
Địa chỉ: Số 365 - Phố vọng - Đồng tâm -Hai Bà Trưng - Hà Nội
Email: nhatngusofl@gmail.com
Điện thoại: (84-4) 62 921 082 Hoặc: (84-4) 0964 66 12 88.

Bài đăng phổ biến từ blog này

Học tiếng Hàn khó hay tiếng Anh khó hơn?

Tra cứu điểm thi TOPIK tiếng Hàn nhanh gọn lẹ chỉ trong 3 bước đơn giản dễ dàng.

Từ vựng tiếng Hàn về vật liệu xây dựng