Tiếng Hàn qua bài hát: Fat Cat - It's Like A Dream.

Trong chuyên mục tiếng Hàn Ngữ pháp kì này, học tiếng Hàn Sofl sẽ giới thiệu với các bạn bài học "Tiếng Hàn qua Bài Hát Kpop.”

- Những từ vựng thông dụng về xây dựng. http://hoctienghanquoc.org/tin-tuc/Tu-Vung-23/Nhung-tu-vung-thong-dung-ve-xay-dung-225/
꿈만 같아서
온종일 웃고 다니죠
꼭 꿈만 같아서
내 볼을 꼬집어 보죠
꿈만 같아서
그대가 내게 와줘서
꿈만 같아요.
날 그저 꼬맹이로 좋은 동생으로
보는줄만 알았던 그대 나를 부르죠
나 너를 사랑해 그렇게 말을 해
뒤돌아서 볼 꼬집었어 너무 아픈데
웃지마 안지마 맘 뺏긴단 말야
이게 꿈이라면 깨지말란 말야
이제 그대 전화기 속 내 이름엔 하트
나비처럼 날아온 그댄 내 맘에 사뿐


꿈만 같아서
온종일 웃고 다니죠
꼭 꿈만 같아서
내 볼을 꼬집어 보죠
꿈만 같아서
그대가 내게 와줘서
꿈만 같아요


헤어지자 마자 또 바로 보고 싶어
그대 꿈 속으로 꼭 날아가고 싶어
나와 손을 잡고 안고
밤새도록 그날 못다한 얘길 해요
La La La La La La La
존재 자체만으로 그저 고마운건
어머니 이후로 그대가 처음이란걸
알아줘 그것만 알아줘
다신 못만날것처럼 뜨겁게 안아줘


꿈만 같아서
온종일 웃고 다니죠
꼭 꿈만 같아서
내 볼을 꼬집어 보죠
꿈만 같아서
그대가 내게 와줘서
꿈만 같아요


나를 보는 그대가 꿈만 같아
잡아주는 두 손에 울것 같아
나도 모르게 내 입술은
say I love you I love you
(사랑해 사랑해 말해요)
나를 보는 그대가 꿈만 같아
이상하게 마음이 너무 아파
용기내 한발 더 다가서는 나
오늘도 I can’t stop think about u
(너에 대한 생각을 멈출수가 없어)


사랑한다 말해줘
나를 안아줘
꿈이라면 깨지 말아줘


사랑한다고 내 귀에 속삭여줘요
날 사랑한다면 내 마음 다 가져가요
꿈만 같아서
그대가 내게 와줘서
꿈만 같아요


사랑합니다

- Tiếng Hàn Nhập Môn.http://hoctienghanquoc.org/tin-tuc/Tieng-Han-Nhap-Mon/#.VvCkJNJ97Dc.
Because it’s like a dream,
I smile all day
Because it’s like a dream,
I pinch my own cheek
Because it’s like a dream,
because you came to me
It’s like a dream.
I thought you only thought of me as a kid,
as a good dongseng but you call me
“I love you” that’s what you said
I turn around and pinched my cheeks and it hurt
Don’t smile, don’t sit, you’ll get your heart taken away
If this is a dream, don’t wake up
Now my name has a heart in your phone
You, who flew to me like a butterfly, sits lightly in my heart


Because it’s like a dream,
I smile all day
Because it’s like a dream,
I pinch my own cheek
Because it’s like a dream,
because you came to me
It’s like a dream


As soon as we part, I miss you right away
I want to fly over into your dream
Hold my hand and hug me
Let’s talk about all the things we couldn’t say all night
La La La La La La La
Being thankful for merely someone’s existence
Is the first after my mother
Please realize, please realize this
Hug me so hotly as if we will never meet again


Because it’s like a dream,
I smile all day
Because it’s like a dream,
I pinch my own cheek
Because it’s like a dream,
because you came to me
It’s like a dream


You, who is looking at me, are like a dream
When you hold my hands, I feel like I can cry
Without knowing, my lips
say I love you, I love you
(Say I love you, I love you)
You, who is looking at me, are like a dream
Strangely, my heart hurts so much
I take courage and take one step closer
Again today, I can’t stop think about you
(I can’t stop thinking about you)


Tell me you love me
Hug me
If this is a dream, please don’t wake up


Whisper in my ear that you love me
If you love me, take my entire heart
Because it’s like a dream,
because you came to me
It’s like a dream


I love you


Kor: music daum
Rom: romanization.wordpress.com
- Nguồn tham khảo : http://hoctienghanquoc.org
- Mọi thông tin chi tiết mời các bạn liên hệ:
TRUNG TÂM TIẾNG NHẬT SOFL
Địa chỉ: Số 365 - Phố vọng - Đồng tâm -Hai Bà Trưng - Hà Nội
Email: nhatngusofl@gmail.com
Điện thoại: (84-4) 62 921 082 Hoặc: (84-4) 0964 66 12 88.

Bài đăng phổ biến từ blog này

Học tiếng Hàn khó hay tiếng Anh khó hơn?

Tra cứu điểm thi TOPIK tiếng Hàn nhanh gọn lẹ chỉ trong 3 bước đơn giản dễ dàng.

Từ vựng tiếng Hàn về vật liệu xây dựng