Tiếng Hàn qua bài hát: Glam - I like That.

Lớp học tiếng Hàn hôm nay muốn giới thiệu cho mọi người phương pháp học tiếng rất thư giãn nhé,hãy cùng nhau học tiếng Hàn qua bài hát....

- Học tiếng Hàn cơ bản về ngày tháng. http://lophoctienghan.edu.vn/hoc-tieng-han-co-ban-ve-ngay-thang.html.
Uhwoo uhwoouh uhuhwoo uhwoouh
Uhwoo uhwoouh uhuhwoo uh
고깃집에서 혼자 앉아서
인분을 시켜서 혼자서 구울 때
난 괜찮아
I like that I like that
혼자서도 나는 괜찮아


노래방에서 친구도 없이
끝날 때까지 혼자서 리사이틀 할 때
난 괜찮아
I like that I like that
혼자서도 나는 괜찮아


Uhwoo uhwoouh uhuhwoo uhwoouh
Uhwoo uhwoouh uhuhwoo uhwoouh


뭐라고?
I like that I like that
I I I I I I I Like That


사랑하고 다시 헤어지고
때론 울다 웃다 그냥 살아가도
결국 Everybody (like it) Everybody (like it)
각자의 멋이 있어
Say it! (like it)
사랑하고 다시 헤어지고
때론 울다 웃다 그냥 살아가도
결국 Everybody (like it) Everybody (like it)
Everybody (like it like it like it)


Uhwoo uhwoouh uhuhwoo uhwoouh
Uhwoo uhwoouh uhuhwoo uh


바퀴벌레가 나와도 내가
혼자서 잡을 수 밖에 없는 지금이
더럽지만
I like that I like that
기분 더럽지만 괜찮아


술에 취해도 집에 기어가도
챙겨주던 넌 이제 내 곁에 없어서
더럽지만
I like that I like that
기분 더럽지만 괜찮아
Break it down now


사랑하고 다시 헤어지고
때론 울다 웃다 그냥 살아가도
결국 Everybody (like it) Everybody (like it)
각자의 멋이 있어
Say it! (like it)
사랑하고 다시 헤어지고
때론 울다 웃다 그냥 살아가도
결국 Everybody (like it) Everybody (like it)
Everybody (like it like it like it)


Uhwoo uhwoouh uhuhwoo uh


Let’s GO 커플링을 되(팔 때)
영화관에 혼자 (갈 때)
슬픈 음악 듣다 (잘 때)
기분 더러울 수밖에
But 혼자서도 잘 해
사실 조금은 I like that~
다시 예전 나답게
달라질게 나 (살 빼)


Uhwoo uhwoouh uhuhwoo uhwoouh
Uhwoo uhwoouh uhuhwoo uhwoouh


뭐라고?
I like that I like that
I I I I I I I Like That

- Bài học tiếng Hàn. http://lophoctienghan.edu.vn/lop-hoc-tieng-han/.
hwoo uhwoouh uhuhwoo uhwoouh
Uhwoo uhwoouh uhuhwoo uh
When I’m sitting alone at a BBQ restaurant
And ordering a 2 person meal and cooking the meat by myself
I’m alright
I like that, I like that
I’m alright even when I’m alone


At the kareoke, without any friends
Throwing my own recital until the time is up
I’m alright
I like that, I like that
I’m alright even when I’m alone


Uhwoo uhwoouh uhuhwoo uhwoouh
Uhwoo uhwoouh uhuhwoo uhwoouh


What did you say?
I like that, I like that
I I I I I I I Like That


Fall in love and break up
Sometimes crying, smiling or just living life
In the end, everybody (like it), everybody (like it)
Everyone has their own charm
Say it (like it)
Fall in love and break up
Sometimes crying, smiling or just living life
In the end, everybody (like it), everybody (like it)
Everybody (like it like it like it)


Uhwoo uhwoouh uhuhwoo uhwoouh
Uhwoo uhwoouh uhuhwoo uh


Even when I see a cockroach
I have no choice but to catch it on my own
It may be dirty but
I like that, I like that
I feel gross but it’s alright


Even when I’m drunk and crawling back home
You, who used to take care of me, aren’t by my side
So it feels crappy but
I like that, I like that
I feel gross but it’s alright
Break it down now


Fall in love and break up
Sometimes crying, smiling or just living life
In the end, everybody (like it), everybody (like it)
Everyone has their own charm
Say it (like it)
Fall in love and break up
Sometimes crying, smiling or just living life
In the end, everybody (like it), everybody (like it)
Everybody (like it like it like it)


Uhwoo uhwoouh uhuhwoo uh


Let’s go, when I sold my couple ring
When I went to the movies alone
When I fall asleep to sad music
There’s no choice but to feel crappy
But I do well on my own
Actually, I kind of like that
I will be the old me once again
I will change (and lose weight)


Uhwoo uhwoouh uhuhwoo uhwoouh
Uhwoo uhwoouh uhuhwoo uhwoouh


What did you say?
I like that I like that
I I I I I I I Like That
- Nguồn tham khảo : Trung Tâm Tiếng Hàn Sofl http://lophoctienghan.edu.vn
- Mọi thông tin chi tiết mời các bạn liên hệ:
TRUNG TÂM TIẾNG NHẬT SOFL
Địa chỉ: Số 365 - Phố vọng - Đồng tâm -Hai Bà Trưng - Hà Nội
Email: nhatngusofl@gmail.com
Điện thoại: (84-4) 62 921 082 Hoặc: (84-4) 0964 66 12 88.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Học tiếng Hàn khó hay tiếng Anh khó hơn?

Tra cứu điểm thi TOPIK tiếng Hàn nhanh gọn lẹ chỉ trong 3 bước đơn giản dễ dàng.

Từ vựng tiếng Hàn về vật liệu xây dựng