Tiếng Hàn qua bài hát: Hello Venus - Love Appeal.

Có rất nhiều phương pháp để học tốt tiếng Hàn và học tiếng Hàn online qua bài hát là một trong những phương pháp dễ học nhất.Sau đây mình giới thiệu đến mọi người baì hát tiếng Hàn của Block B.: U Hoo Hoo. Chúc mọi người học tốt.

- Câu giao tiếp tiếng Hàn . http://hoctienghanquoc.org/tin-tuc/Hoi-Thoai-Tieng-Han/Cau-giao-tiep-tieng-Han-179/.
누구든 널 보면 반하겠지
손짓 하나까지 넌 달라
Stop! cool guy 이젠 그만
내겐 통할 수 없어
오늘만 마주친 게 열두 번 째
그렇게 하다가는 헛수고 우~
쿨한 척 재지 말고 좀 뜨겁게
이것 봐 나는 말야


Hey boy! I’m not that kind of girl
도도해 쉽지 않아
Hey boy! 넌 내 멋진 new world
상상 그 이상일 걸
씩씩하잖아 당당하잖아
어필 해봐 어때
Hey boy! I’m not that kind of girl
특별한 너의 여자야


Na na na na na
Na na na na na
Na na na na na
Na na na na na


어쩐지 넌 내게 끌렸겠지
허나 뜻대로는 안될 걸
뻣뻣한 그 자세는 이젠 그만
머리 굴리지는 마~


오늘만 마주친 게 열두 번 째
지금 날 보고 있나 아닌 척 우~
흔들린 그 눈빛이 들켰는데
뭘 또 넌 머뭇거려~


Hey boy! I’m not that kind of girl
도도해 쉽지 않아
Hey boy! 넌 내 멋진 new world
상상 그 이상일 걸
씩씩하잖아 당당하잖아
어필 해봐 어때
Hey boy! I’m not that kind of girl
특별한 너의 여자야


Na na na na na
Na na na na na
Na na na na na
Na na na na na


난 좀 edge있지 반짝 빛나지
톡톡톡 말투까지 it girl (it girl)
더 매력적인 그대 그런 널 위해
사랑에 빠진다면 hot girl (hot girl)


Na na na na na
Na na na na na
Na na na na na
Na na na na na


Hey boy! I’m not that kind of girl
도도해 쉽지 않아
Hey boy! 넌 내 멋진 new world
상상 그 이상일 걸
씩씩하잖아 당당하잖아
어필 해봐 어때
Hey boy! I’m not that kind of girl
특별한 너의 여자야


Hey boy! I’m not that kind of girl
도도해 쉽지 않아
Hey boy! 넌 내 멋진 new world
상상 그 이상일 걸
씩씩하잖아 당당하잖아 어필 해봐 어때
Hey boy! I’m not that kind of girl
특별한 너의 여자야

- Kinh nghiệm học tiếng Hàn.http://hoctienghanquoc.org/tin-tuc/Goc-Han-Quoc/#.VwW9T5x97Dc.
Anyone who sees you will fall for you
Even your hand motions are different
Stop! Cool guy, now stop
It won’t work against me
We’ve already ran into each other 12 times today
At that rate, your work will be in vain
Stop acting cool, stop measuring things out and make things hot
Look here, I am…


Hey boy! I’m not that kind of girl
I’m cold and chic, I’m not easy
Hey boy! You’re my hot new world
It’s more than you’ve imagined
I’m confident, I’m strong
Appeal to me, how about it?
Hey boy! I’m not that kind of girl
I’m your special girl


Na na na na na
Na na na na na
Na na na na na
Na na na na na


You will probably be attracted to me
But things won’t go your way
Now stop with that awkward stance
Stop trying to use your head


We’ve already ran into each other 12 times today
Are you looking at me right now? But you act like you’re not
Your shaking eyes have already been caught
So what are you hesitating for?


Hey boy! I’m not that kind of girl
I’m cold and chic, I’m not easy
Hey boy! You’re my hot new world
It’s more than you’ve imagined
I’m confident, I’m strong
Appeal to me, how about it?
Hey boy! I’m not that kind of girl
I’m your special girl


Na na na na na
Na na na na na
Na na na na na
Na na na na na


I’m a bit edgy, I sparkle and shine
My words are sharp, I’m an “it” girl (it girl)
More attractive than you
If I fall in love, I’m a hot girl (hot girl)


Na na na na na
Na na na na na
Na na na na na
Na na na na na


Hey boy! I’m not that kind of girl
I’m cold and chic, I’m not easy
Hey boy! You’re my hot new world
It’s more than you’ve imagined
I’m confident, I’m strong
Appeal to me, how about it?
Hey boy! I’m not that kind of girl
I’m your special girl


Hey boy! I’m not that kind of girl
I’m cold and chic, I’m not easy
Hey boy! You’re my hot new world
It’s more than you’ve imagined
I’m confident, I’m strong appeal to me, how about it?
Hey boy! I’m not that kind of girl
I’m your special girl
- Nguồn tham khảo : http://hoctienghanquoc.org/tin-tuc/Tieng-Han-Nhap-Mon/#.V1Y7rDV97Dc
- Mọi thông tin chi tiết mời các bạn liên hệ:
TRUNG TÂM TIẾNG NHẬT SOFL
Địa chỉ: Số 365 - Phố vọng - Đồng tâm -Hai Bà Trưng - Hà Nội
Email: nhatngusofl@gmail.com
Điện thoại: (84-4) 62 921 082 Hoặc: (84-4) 0964 66 12 88.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Học tiếng Hàn khó hay tiếng Anh khó hơn?

Tra cứu điểm thi TOPIK tiếng Hàn nhanh gọn lẹ chỉ trong 3 bước đơn giản dễ dàng.

Từ vựng tiếng Hàn về vật liệu xây dựng