Tiếng Hàn qua bài hát: Jewelry - Love Story.

Trong chuyên mục tiếng Hàn Ngữ pháp kì này, học tiếng Hàn Sofl sẽ giới thiệu với các bạn bài học "Tiếng Hàn qua Bài Hát Kpop.”

- Học tiếng Hàn tại Hàn Quốc. http://hoctienghanquoc.org/tin-tuc/Thong-Tin-Bo-Ich/Hoc-tieng-Han-tai-Han-Quoc-196/
Hey, boy
This is a love story
I’m sorry
I want you, bring it back
I want you, need you now
I want you, bring it back
I want you, need you now
I don’t say goodbye bye,
Please don’t say goodbye bye.
Baby I’m so sorry,
I love you I’m so sorry
I don’t say goodbye,
Please don’t say goodbye.
Baby I’m so sorry,
I love you I’m so sorry


어제 너와 괜한일로 다투고,
홧김에 헤어지자고 말해버렸어.
아직 전화 한통도 오지않아서,
너무 불안한 마음뿐인걸.


창밖에는 하얀눈이 내리고,
연인들의 웃음소리뿐
안되겠어 너없인 못살겠어,
지금 너에게 전화를 걸게.


너를 사랑해 난 너만을 원해,
바보처럼 난 너만 찾아.다시 사랑해줘,
다시 날안아줘 내게와.
내가 미안해 내가 잘못했어,
이젠 내게 돌아와 줄래.
다신 헤어지자는 말 하지않을게.


너무 바보같은 짓이었어.
널 정말 화가나게 했어
I don’t wanna talk about it,
I don’t wanna miss a thing.
오늘밤도 너무나 그리운데,
니가 없이는 나는 어떻게 해.
다른건 정말 참을수 있는데,
니가 없다는게 참 힘이들어..
힘이들어.. 힘이들어..


하얀눈이 처음으로 내리면,
이 거리에서 만나자고.
우리 서로 약속을 했었잖아,
너도 아직도 기억을 하는지.


너를 사랑해 난 너만을 원해,
바보처럼 난 너만 찾아.다시 사랑해줘,
다시 날안아줘 내게와.
내가 미안해 내가 잘못했어,
이젠 내게 돌아와 줄래.
다신 헤어지자는 말 하지않을게.


흰눈이 내려 그리움도 내려,
바보 같은 눈물도 내려.
기다리고 있어, 사랑하고 있어 너만을.


멀리서 보여 니모습이 보여,
하얀 눈처럼 너 오나봐.
이젠 널 놓치지 않아, 너를 사랑해.


너 없이 난 절대 웃을 수 없어.
너 없이 난 절대 살 수가 없어.
너 없이 난 절대 버틸 수 없어.
너 없이 난 사랑할 수가 없어.
너 없이 난 절대 웃을 수 없어.
너 없이 난 절대 살 수가 없어.
너 없이 난 절대 버틸 수 없어.
너 없이 난 사랑할 수가 없어.


사랑해

- Tham gia vào các khoá học sơ cấp tiếng Hàn. http://daytienghan.edu.vn/.
Hey, boy
This is a love story
I’m sorry
I want you, bring it back
I want you, need you now
I want you, bring it back
I want you, need you now
I don’t say goodbye, bye
Please don’t say goodbye, bye
Baby, I’m so sorry
I love you, I’m so sorry
I don’t say goodbye, bye
Please don’t say goodbye, bye
Baby, I’m so sorry
I love you, I’m so sorry


I fought with your over nothing
In a fit of anger, I said let’s break up
Since there still hasn’t been a call
I just feel really anxious


White snow falls outside the window
With only the laughter of lovers
This won’t do, I can’t live without you
I’ll call you right now


I love you, I just want you
Like a fool, I only look for you
Love me again, embrace me again Come to me
I’m sorry, I was wrong
Can you come back to me now?
I won’t say let’s break up again


It was such a stupid thing
I really made you angry
I don’t wanna talk about it
I don’t wanna miss a thing
I long for you so much tonight
What am I suppose to do without you?
I can deal with anything else
But it’s hard to deal without having you
It’s hard, it’s hard


When the white snow falls for the first time
Let’s meet on this street
We promised each other
I wonder if you still remember


I love you, I just want you
Like a fool, I only look for you
Love me again, embrace me again Come to me
I’m sorry, I was wrong
Can you come back to me now?
I won’t say let’s break up again


White snow falls, Yearning falls, too
Foolish tears fall, too
I’m waiting, I’m only loving you


From afar, I can see, I can see your image
Like the white snow, You must be coming
Now I won’t let you go, I love you


I can never smile without you
I can never live without you
I can never endure without you
I can’t love without you
I can never smile without you
I can never live without you
I can never endure without you
I can’t love without you
.
- Nguồn tham khảo Học tiếng Hàn giao tiếp online : http://daytienghan.edu.vn/day-tieng-han/
- Mọi thông tin chi tiết mời các bạn liên hệ:
TRUNG TÂM TIẾNG NHẬT SOFL
Địa chỉ: Số 365 - Phố vọng - Đồng tâm -Hai Bà Trưng - Hà Nội
Email: nhatngusofl@gmail.com
Điện thoại: (84-4) 62 921 082 Hoặc: (84-4) 0964 66 12 88.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Học tiếng Hàn khó hay tiếng Anh khó hơn?

Tra cứu điểm thi TOPIK tiếng Hàn nhanh gọn lẹ chỉ trong 3 bước đơn giản dễ dàng.

Từ vựng tiếng Hàn về vật liệu xây dựng