Tiếng Hàn qua bài hát: Spica - With You.

Bạn chắc chắn đã từng nghe nhạc Hàn,bạn yêu thích tiếng Hàn thì đây cũng là một trong nhưng phương pháp hay để học tiếng Hàn:"Cùng học tiếng Hàn qua những bài hát tiếng Hàn hay nhất nào".

- Học tiếng Hàn chuyên ngành Hàn Quốc học. http://hoctienghanquoc.org/tin-tuc/Goc-Chia-Se/Hoc-tieng-Han-chuyen-nganh-Han-Quoc-hoc-160/.
묘하게 설레던 그날
어떻게 알고 넌 내 맘
훔치듯 가져간 순간
그 순간 뭐라도 홀린 것 같이
왜 자꾸 웃음이 났지?
기대고 싶었어 기대고 싶은 너
(너는 내게로 와 조금씩
나도 너에게가 조금씩)
아닌 척 밀고 당겨 조금 서툴지만
(너는 내게로 와 조금씩
나도 너에게가 조금씩)
내 맘 설레게 해준 너를


(I love you)
그렇게 추억은 하나 둘
아직 두근거리는 중
그가 너란 게 난 고마워
(I love you)
이렇게 추억을 하나 둘
아직 만들어 가는 중
여전히 I’m in love with you


응 오늘은 어떻게 입을 거야?
청바지? 티셔츠? 아..티셔츠는?
무슨색? 오늘은 뭐할까?
그래 먼저 준비 끝나는 사람이
전화하기 이따 봐


(네게 다가서다 조금씩
가까워질수록 조금씩)
심장이 뛰는 소리 네게 들킬까봐
(네게 다가서다 조금씩
가까워질수록 조금씩)
바볼 만들어 버린 너를


(I love you)
그렇게 추억은 하나 둘
아직 두근거리는 중
그가 너란 게 난 고마워
(I love you)
이렇게 추억을 하나 둘
아직 만들어 가는 중
여전히 I’m in love with you


달콤하게 부드럽게
따스하게 나를 안아줘 baby
(baby) 너를 위해
(baby) 노래할래
(baby) baby for you


(I love you)
그렇게 추억은 하나둘
아직 두근거리는 중
그가 너란 게 난 고마워
(I love you)
이렇게 추억은 하나 둘
아직 만들어 가는 중
여전히 I’m in love with you


(Forever and ever and I just wanna be with you)
그가 너란 게 난 고마워
(Forever and ever and I just wanna be with you)
여전히 I’m in love with you

- Học tiếng Hàn Quốc cơ bản. http://hoctienghanquoc.org/tin-tuc/Tu-Vung-19/#.VxWF0dR97Dc
That day, my heart was strangely racing
I don’t know how you knew my heart
but you stole it that moment
That moment, as if I was possessed by something
Why did I keep laughing?
I wanted to lean, I wanted to lean on you
(You come to me little by little,
I go to you too, little by little)
I pretend that it’s not, I push and pull, though I’m a bit clumsy
(You come to me little by little,
I go to you too, little by little)
You made my heart flutter


(I love you)
Memories are made one by one,
my heart is still pounding
I’m so thankful that it’s you
(I love you)
Memories are being made
one by one still to this day
Like always, I’m in love with you


Hey, what are you wearing today?
Jeans? T-shirt? Oh… What t-shirt?
What color? What should we do today?
Ok, whoever ends first calls,
see you later


(I go to you, little by little,
the closer I get, little by little)
I worry that you might hear my heart racing
(I go to you, little by little,
the closer I get, little by little)
You made me into a fool


(I love you)
Memories are made one by one,
my heart is still pounding
I’m so thankful that it’s you
(I love you)
Memories are being made
one by one still to this day
Like always, I’m in love with you


Sweetly, softly,
warmly, hug me baby
(Baby) for you
(baby) I will sing
(baby) baby for you


(I love you)
Memories are made one by one,
my heart is still pounding
I’m so thankful that it’s you
(I love you)
Memories are being made
one by one still to this day
Like always, I’m in love with you


(Forever and ever. and I just wanna be with you)
I’m so thankful that it’s you
(Forever and ever. and I just wanna be with you)
Like always, I’m in love with you
- Nguồn tham khảo: http://hoctienghanquoc.org/chia-se-kinh-nghiem/Hoc-tieng-Han-giao-tiep/
- Mọi thông tin chi tiết mời các bạn liên hệ:
TRUNG TÂM TIẾNG NHẬT SOFL
Địa chỉ: Số 365 - Phố vọng - Đồng tâm -Hai Bà Trưng - Hà Nội
Email: nhatngusofl@gmail.com
Điện thoại: (84-4) 62 921 082 Hoặc: (84-4) 0964 66 12 88.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Học tiếng Hàn khó hay tiếng Anh khó hơn?

Tra cứu điểm thi TOPIK tiếng Hàn nhanh gọn lẹ chỉ trong 3 bước đơn giản dễ dàng.

Từ vựng tiếng Hàn về vật liệu xây dựng