Tiếng Hàn qua bài hát: SHInee - OBSESSion.

Trong chuyên mục tiếng Hàn trung cấp kì này, Học tiếng Hàn Sofl sẽ giới thiệu với các bạn bài học “Từ vựng tiếng Hàn – Chuyên ngành “Học tiếng Hàn qua bài hát Kpop.”.

- Các từ vựng tiếng Hàn về văn phòng công ty. http://hoctienghanquoc.org/tin-tuc/Tu-Vung-19/Cac-tu-vung-tieng-Han-ve-van-phong-cong-ty-194/.
더 떨리는 두 손 곧 떨어질 초점
고장난 내 다리 여기 왜 서있는지
기억조차 안나 무서워 지는 걸
방금까지 웃고있던 넌 어딨는지
(Why) 장난같은 소리 날 떠나 버렸니
넌 저 멀리
(Why) 희미해질까 족쇄같은 흉터


욕해 놓쳐버린 날 욕해
무너진 내 심장은 날 버리지마
날 혼자 두지마 외치고 있지만
널 원해 미친 듯 난 널 원해
날 떠난 네 입술은 사랑하지마
날 사랑하지마 널 버린 거잖아


단지 끝없는 사랑 주고 싶었던 것뿐
더 넘친 사랑이 그댈 조를 줄이야
상처난 가슴에 찢겨진 나날들
길 잃은 사랑, 눈물 턱까지 차올라


(Why) 아직도 내 안에 슬픈 안녕만
건내는 건지
(Why) 오늘까지만 날 밀쳐내지마


욕해 놓쳐버린 날 욕해
무너진 내 심장은 날 버리지마
날 혼자 두지마 외치고 있지만
널 원해 미친 듯 난 널 원해
날 떠난 네 입술은 사랑하지마
날 사랑하지마 널 버린 거잖아


너 제발 눈치 채 주길 난 또 다른 너인 걸
네 어젯밤의 악몽까지
감싸 안아 손을 놓지 마


욕해 놓쳐버린 날 욕해
무너진 내 심장은 날 버리지마
날 혼자 두지마 외치고 있지만
널 원해 미친 듯 난 널 원해
날 떠난 네 입술은 사랑하지마
날 사랑하지마 널 버린 거잖아


곁에 차가워진 네 곁에
찢겨진 내 가슴은 날 떠나지마
더 멀어지지마 네 손을 잡지만
기억해 끝내 널 잊지 못해
버려진 내 아픔도 난 잊지 않아
잊을 수 없잖아 네가 준 거잖아


사랑한다는 이유조차 죄가 됐지
깊은 상처들은 타 들어가 재가 됐지
하지만 잃는 것보다 잊는 것이 더 아파올 뿐
숨죽이며 이별의 고통에 서서히 난 죽어갈 뿐
그 순간으로 Bring it back!


날 버리지마

- Kinh nghiệm học tiếng Hàn. http://trungtamtienghan.edu.vn/news/Kinh-nghiem-hoc-tieng-han/.
My hands tremble more, I’ll lose my focus shortly,
why are my broken legs standing here?
I can’t even remember, I become scared,
where are you? Were you laughing until just now?
(Why) I’m hearing funny noises, have you left me?
You’re far away
(Why) Is it getting dim? These scars are like shackles


Curse me, curse me for letting go
My collapsed heart is screaming,
don’t throw me away, don’t leave me alone
I want you, I want you like crazy
Your lips that left me shouldn’t love,
don’t love me, I threw you away


All I wanted was simply to give you an endless love,
I had no idea that more excessive love would strangle you
Those days when I was torn from my wounded heart,
a love that lost its way, I fill up with tears


(Why) Is it that I still only bring out sad hellos
from inside
(Why) Just until today, don’t push me away


Curse me, curse me for letting go
My collapsed heart is screaming,
don’t throw me away, don’t leave me alone
I want you, I want you like crazy
Your lips that left me shouldn’t love,
don’t love me, I threw you away


I hope that you’ll catch on that I’m a different you
I even embrace your nightmare from last night,
don’t let go of my hand


Curse me, curse me for letting go
My collapsed heart is screaming,
don’t throw me away, don’t leave me alone
I want you, I want you like crazy
Your lips that left me shouldn’t love,
don’t love me, I threw you away


Your side, your side that has become cold
Don’t leave me with my torn heart,
don’t become further away when I’m holding your hand
Remember me, end it, I can’t forget you
I won’t forget my pain of being trashed I can’t forget it,
you gave it to me


Even the reason I love became a sin
The deep wounds slowly burnt up and turned to ash
But to forget will be more painful than to lose it
As I kill my breath, I’m gonna die from the agony of goodbye
For that moment, Bring it back!


Don’t throw me away
- Nguồn tham khảo : http://trungtamtienghan.edu.vn
- Mọi thông tin chi tiết mời các bạn liên hệ:
TRUNG TÂM TIẾNG NHẬT SOFL
Địa chỉ: Số 365 - Phố vọng - Đồng tâm -Hai Bà Trưng - Hà Nội
Email: nhatngusofl@gmail.com
Điện thoại: (84-4) 62 921 082 Hoặc: (84-4) 0964 66 12 88.

Bài đăng phổ biến từ blog này

Học tiếng Hàn khó hay tiếng Anh khó hơn?

Tra cứu điểm thi TOPIK tiếng Hàn nhanh gọn lẹ chỉ trong 3 bước đơn giản dễ dàng.

Từ vựng tiếng Hàn về vật liệu xây dựng