Tiếng Hàn qua bài hát: Taeyeon - Closer.

Có rất nhiều phương pháp để học tốt tiếng Hàn và học tiếng Hàn online qua bài hát là một trong những phương pháp dễ học nhất.Sau đây mình giới thiệu đến mọi người baì hát tiếng Hàn của Block B.: U Hoo Hoo. Chúc mọi người học tốt.

- Từ vựng tiếng Hàn về địa điểm. http://hoctienghanquoc.org/tin-tuc/Tu-Vung-19/Tu-vung-tieng-Han-ve-dia-diem-213/.
하지 못한 말이 너무 많아요
한번도 당신은 듣지 못했지만
내 앞에 보여진 누군갈 아무나 사랑할
그런 사람은 아니에요
세상의 그 많은 사람들 속에
내겐 오직 그대가 보여졌기에


그대만 보며 서있는걸요
이 사랑 후엔 난 잘 모르겠어요
아주 어린 아이가 항상 그러하듯이
지금 이순간 따스히 안아줄래요


언젠간 낯선 이름이 되어도
내 가슴이 그 추억이 다 기억할 테니까
혹시라도 아픈 이별이 온대도
오늘은 그런 생각은 하지 마요


이세상 그 많은 사람들 속에
내겐 오직 그대가 보여졌기에


그대만 보며 서있는걸요
이 사랑 후엔 난 잘 모르겠어요
아주 어린 아이가 항상 그러하듯이
더 가까이 더 따스히 안아줄래요


이제 난 혼자가 아닌 거죠
그 자리에서 오늘 나에게 온 그대 만이


그대만 나의 전부인걸요
이 사랑 후엔 난 잘 모르겠어요
아주 어린 아이가 항상 그러하듯이
더 가까이 더 따스히 안아줄래요


더 가까이
더 따스히
안아줄래요

- Kinh nghiệm học tiếng Hàn.http://hoctienghanquoc.org/tin-tuc/Goc-Han-Quoc/#.VwW9T5x97Dc.
There are so many things I couldn’t say
You have never heard them before but
I’m not someone
who just loves anyone I see
Because among the many people in this world
I could only see you


I am standing here as I only see you
After this love, I don’t really know what will happen
Just like child who is always this way,
Will you warmly hold me right now?


Though someday your name might become strange
My heart will remember all the memories
Even if a painful separation comes between us
Let’s not think about that today


Because among the many people in this world
I could only see you


I am standing here as I only see you
After this love, I don’t really know what will happen
Just like child who is always this way,
Will you warmly hold me closer?


Now I’m not alone
Only you who has come to me from that place-


Only you are my everything
After this love, I don’t really know what will happen
Just like child who is always this way,
Will you warmly hold me closer?


Closer
Warmer
Will you hold me?
- Nguồn tham khảo : http://hoctienghanquoc.org/tin-tuc/Tieng-Han-Nhap-Mon/#.V1Y7rDV97Dc
- Mọi thông tin chi tiết mời các bạn liên hệ:
TRUNG TÂM TIẾNG NHẬT SOFL
Địa chỉ: Số 365 - Phố vọng - Đồng tâm -Hai Bà Trưng - Hà Nội
Email: nhatngusofl@gmail.com
Điện thoại: (84-4) 62 921 082 Hoặc: (84-4) 0964 66 12 88.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Học tiếng Hàn khó hay tiếng Anh khó hơn?

Tra cứu điểm thi TOPIK tiếng Hàn nhanh gọn lẹ chỉ trong 3 bước đơn giản dễ dàng.

Từ vựng tiếng Hàn về vật liệu xây dựng