Tiếng Hàn qua bài hát: Ạjax - Your song.

Bạn chắc chắn đã từng nghe nhạc Hàn,bạn yêu thích tiếng Hàn thì đây cũng là một trong nhưng phương pháp hay để học tiếng Hàn:"Cùng học tiếng Hàn qua những bài hát tiếng Hàn hay nhất nào".

- 5 bài học tiếng Hàn cho người mới bắt đầu. http://hoctienghanquoc.org/tin-tuc/Tieng-Han-Nhap-Mon/5-bai-hoc-tieng-Han-cho-nguoi-moi-bat-dau-328/.
생각해보면 많은 일이 있었지.
정신없이 앞만 보고 뛰어왔던 나 인데,
가끔은 멈춰서 뒤를 돌아 볼때면,
언제나 네가 있어줬어.
물론 힘들었던 때도 많았어.
가끔씩은 눈물 흘릴 때도 있었어.
하지만 내가 나아갈 수 있던 이유는,하나야.
네가 있기 때문에.

우리가 함께 라면, 그대만 있어준다면,
세상 모든걸 가진듯한 기분인걸, Baby
별은 또 진대도, 난 변하지 않아.
그대만 옆에 있다면,
우린 영원 할테니…

다시 태어나도 난 같을 것 같아.
우리들만의 기적 같은 이야기 속에 숨긴
오래된 Page를 넘겨 들여다보니,
그곳엔 항상 네가 있었어.

때론 내 뜻과는 너무 달랐어.
이 세상은 내 맘처럼 쉽진 않았어.
하지만 내가 이겨낼 수 있던 이유는 바로 너야,
내가 노래하는 이유.

우리가 함께 라면, 그대만 있어준다면,
세상 모든걸 가진듯한 기분인걸, Baby
별은 또 진대도, 난 변하지 않아.
그대만 옆에 있다면,
우린 영원 할테니…

널 위한 나의 노래야
널 위한 나의 노래.

내가 오늘도 웃을 수 있는 이유
내 심장이 두근두근 뛰는 이유
내가 내일을 꿈꿀 수 있는 이유는 너
너로만 가득하니까,
Oh Baby,

우리가 함께 라면, 그대만 있어준다면,
세상 모든걸 가진듯한 기분인걸, Baby
별은 또 진대도, 난 변하지 않아.
그대만 옆에 있다면,
우린 영원 할테니…

영원히 함께니까, 나에겐 너뿐이니까.
세상 무엇과도 바꿀 수 없으니까, Baby
별은 또 진다 해도 난 변하지않아.
우리 함께 할 수 있다면,
우린 영원할테니!

널 위한 나의 노래야
널 위한 나의 노래

- Học tiếng Hàn Quốc cơ bản. http://hoctienghanquoc.org/tin-tuc/Tu-Vung-19/#.VxWF0dR97Dc
If I think about it, there had been many things.
I’ve run only looking ahead.
But whenever I look back sometimes,
you’ve been always there.
I also had hard times for granted.
I cried at times.
But the reason why I can keep going forward
is I got you.

If we are together, if you are with me,
I would feel like the whole world is mine, baby.
I’d never change even if the stars fall again and again.
If you are with me,
we’ll stay forever…

I would be the same if I was born again.
Hidden inside our story like a miracle,
I looked in the old page.
There has been you all the time.

I wasn’t able to control it sometimes.
The world was not easy as I had thought.
But why I stand all of these is because of you.
You are the reason why I sing.

If we are together, if you are with me,
I would feel like the whole world is mine, baby.
I’d never change even if the stars fall again and again.
If you are with me,
we’ll stay forever…

This is my song for you.
My song for you.

Why I can smile today
Why my heart flutters
Why I’m able to dream of tomorrow is because of you.
My mind is full of you.
Oh baby

If we are together, if you are with me,
I would feel like the whole world is mine, baby.
I’d never change even if the stars fall again and again.
If you are with me,
we’ll stay forever…

We are together forever. You’re my everything.
I can’t replace you with anything, baby.
I do not change though the stars fall again and again.
If we’re able to be together,
we’ll stay forever.

This is my song for you.
My song for you.
- Nguồn tham khảo: http://hoctienghanquoc.org/chia-se-kinh-nghiem/Hoc-tieng-Han-giao-tiep/
- Mọi thông tin chi tiết mời các bạn liên hệ:
TRUNG TÂM TIẾNG NHẬT SOFL
Địa chỉ: Số 365 - Phố vọng - Đồng tâm -Hai Bà Trưng - Hà Nội
Email: nhatngusofl@gmail.com
Điện thoại: (84-4) 62 921 082 Hoặc: (84-4) 0964 66 12 88.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Học tiếng Hàn khó hay tiếng Anh khó hơn?

Tra cứu điểm thi TOPIK tiếng Hàn nhanh gọn lẹ chỉ trong 3 bước đơn giản dễ dàng.

Từ vựng tiếng Hàn về vật liệu xây dựng