Tiếng Hàn qua bài hát: G-dragon - Michigo.

Trong chuyên mục tiếng Hàn Ngữ pháp kì này, học tiếng Hàn Sofl sẽ giới thiệu với các bạn bài học "Tiếng Hàn qua Bài Hát Kpop.”

- Cách học tiếng Hàn giao tiếp. http://hoctienghanquochttp://hoctienghanquoc.org/tin-tuc/Kinh-Nghiem-Hoc/Cach-hoc-tieng-Han-giao-tiep-176/
나 오늘 미치고 나 오늘 미치고
나 오늘 미치고 나 오늘 미치고 싶어
we gotta 밤새
Dance Dance Dance Dance
Dirty nasty ass fun
나 오늘 흔들고 나 오늘 흔들고
나 오늘 흔들고 나 오늘 흔들고 싶어
나 돌아 갈래 Now, shut up


Yeah wassup


두둥두둥 now beat that drum
북을 울려
부릉부릉 신나게 밟아 발을 굴려
눈 풀려
에너지 드링크 한잔 올려 뭐 졸려
시원하게 싹 비우고 말아 돌려
제2의 인격체
맛 간 중추신경계
거울에 비친 내 모습은 너무 위험해
I said mother father who are you
나는 누구 여긴 어디
Don’t matter, I’m a ‘D’ boy


Dirty nasty ass fun (I feel good)
D-d-d-dirty nasty ass fun (you feel good?)
Dirty dirty dirty nasty ass fun DNA-Fun


나 오늘 미치고 나 오늘 미치고
나 오늘 미치고 나 오늘 미치고 싶어
we gotta 밤새
Dance Dance Dance Dance
Dirty nasty ass fun


나 오늘 흔들고 나 오늘 흔들고
나 오늘 흔들고 나 오늘 흔들고 싶어
나 돌아 갈래 Now, shut up


찢어진 T-shirt 꺾어 신은 Sneakers
남은 건 옆 예쁜 아가씨란 Dessert
Now 6 in the morning so where are you going
쉿 얼레리꼴레리
시간은 가 틱틱틱탁 길
비켜라 띠띠빵빵
우린 아직 집에 가기 싫어 해는 지지 않아
I said mother father who are you
I’m me 딱 한번만 더 땡기고 가 ROCK


Dirty nasty ass fun (I feel good)
D-d-d-dirty nasty ass fun (you feel good?)
Dirty dirty dirty nasty ass fun DNA-Fun


Dirty nasty ass fun (I feel good)
D-d-d-dirty nasty ass fun (you feel good?)
Dirty dirty dirty nasty ass fun DNA-Fun


나 오늘 미치고 나 오늘 미치고
나 오늘 미치고 나 오늘 미치고 싶어
we gotta 밤새
Dance Dance Dance Dance
Dirty nasty ass fun


나 오늘 흔들고 나 오늘 흔들고
나 오늘 흔들고 나 오늘 흔들고 싶어
나 돌아 갈래 Now, shut up


나 오늘 미치고 나 오늘 미치고
나 오늘 미치고 나 오늘 미치고
나 오늘 흔들고 나 오늘 흔들고
나 오늘 흔들고 나 오늘 흔들고 싶어

- Tham gia vào các khoá học sơ cấp tiếng Hàn. http://daytienghan.edu.vn/.
oday I’m MICHIGO, today I’m MICHIGO
Today I’m MICHIGO, today I wanna MICHIGO
We gotta go all night
Dance dance dance dance
Dirty nasty ass fun
Today I’m shaking it, today I’m shaking it
Today I’m shaking it, today I wanna shake it, yeah
I wanna go back, now shut up


Yeah wassup


Boom boom, now beat a drum,
let that drum beat ring
Vroom vroom, have fun and step on it, stamp on it,
are your eyes getting out of focus?
Have an energy drink, you getting sleepy?
Empty it completely and mix it up and pass it around
Bring out second person in you with
the screwed up central nervous system
My reflection in the mirror is so dangerous
I said mother, father, who are you?
Who am I? Where am I?
Don’t matter, I’m a D-boy


Dirty nasty ass fun (I feel good)
D-d-d-dirty nasty ass fun (you feel good?)
Dirty dirty dirty nasty ass fun DNA-Fun


Today I’m MICHIGO, today I’m MICHIGO
Today I’m MICHIGO, today I wanna MICHIGO, yeah
We gotta go all night
Dance dance dance dance
Dirty nasty ass fun


Today I’m shaking it, today I’m shaking it
Today I’m shaking it, today I wanna shake it, yeah
I wanna go back, now shut up


Ripped t-shirt, sneakers put on backwards
Only thing left is the dessert called a pretty lady
Now it’s 6 in the morning so where are you going?
Now shhh, ne ne ne ne ne
Time is ticking, tick tick tock tock,
move out of the way, honk honk
We don’t wanna go home yet, the sun hasn’t set
I said mother father who are you (whoo!)
I’m me, let’s pull it just once more, ROCK


Dirty nasty ass fun (I feel good)
D-d-d-dirty nasty ass fun (you feel good?)
Dirty dirty dirty nasty ass fun DNA-Fun


Dirty nasty ass fun (I feel good)
D-d-d-dirty nasty ass fun (you feel good?)
Dirty dirty dirty nasty ass fun DNA-Fun


Today I’m MICHIGO, today I’m MICHIGO
Today I’m MICHIGO, today I wanna MICHIGO, yeah
We gotta go all night
Dance dance dance dance
Dirty nasty ass fun


Today I’m shaking it, today I’m shaking it
Today I’m shaking it, today I wanna shake it, yeah
I wanna go back, now shut up


Today I’m MICHIGO, today I’m MICHIGO
Today I’m MICHIGO, today I’m MICHIGO
Today I’m shaking it, today I’m shaking it
Today I’m shaking it, today I wanna shake it
- Nguồn tham khảo Học tiếng Hàn giao tiếp online : http://daytienghan.edu.vn/day-tieng-han/
- Mọi thông tin chi tiết mời các bạn liên hệ:
TRUNG TÂM TIẾNG NHẬT SOFL
Địa chỉ: Số 365 - Phố vọng - Đồng tâm -Hai Bà Trưng - Hà Nội
Email: nhatngusofl@gmail.com
Điện thoại: (84-4) 62 921 082 Hoặc: (84-4) 0964 66 12 88.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Học tiếng Hàn khó hay tiếng Anh khó hơn?

Tra cứu điểm thi TOPIK tiếng Hàn nhanh gọn lẹ chỉ trong 3 bước đơn giản dễ dàng.

Từ vựng tiếng Hàn về vật liệu xây dựng