Tiếng Hàn qua bài hát: C-Clown - Hell Yeah.

Học ngoại ngữ bao giờ cũng là nỗi sợ hãi và khó khăn cả.Hiện nay,có rất nhiều phương pháp hay để học ngọai ngữ và đặc biệt là tiếng Hàn.Học online,trực tuyến cũng là phương pháp rất hay giúp dễ dàng hơn trong công cuộc cách mạng này.Sau đây mình cũng giới thiệu với các bạn học tiếng Hàn qua bài hát nổi tiếng của nhóm SNSD - Merry Go Round.

- Từ vựng gốc Hàn trong tiếng Hàn. http://trungtamtienghan.edu.vn/news/Hoc-tieng-han-quoc-co-ban/Tu-vung-goc-Han-trong-tieng-Han-264/.
Oh 모두 다 여기를 봐
뭔가 다른 놈들이 돌아왔네
머리 끝에서 발 끝까지 모두 다
하나부터 열까지 다른 move Yeah


Woo 이 음악을 느껴봐
흔들어 니 몸이 끌려와


1! 2! 3! Come on over! Stop!
Let me show you the C-CLOWN swag


(Hell Yeah!)
망설이지 말고 이리로 와
당당히 걸어와 이렇게
소리 질러봐 질러봐
(Hell Yeah!)
새롭게 시작하는 거야
우리 같이 놀아봐


C-CLOWN!! We’re gonna Party!!


아 먼 길까지 찾아 오셨소
마침 당신에게
맞는 랩 하나 있구려 (ah)
이제부터 공사 들어가 (DJ)
분위기 바꿔라 (uh)
몸을 주체 못하니 흥분 마요 아서라 nope


My lines flow blipped and scripted,
encrypted Double Clo(w)n, let’s kick it,
나를 믿어 fly leader
다른 거 필요 없고
I ma give it up for my a class rhodeos
Crown-clown steal the show


날 알리는 가사 리듬 we topsid I’m Top-kid
That’s bish you so kid
지금은 간지가 필요해 need
노력은 배신하지 않아
like 토끼와 거북이
질리지 않게 everyday 밀당을 해 저울질


L.E.A.D on the beater
나는 rapper and a singer
no test go less for the best I guess,
sing it (na na na na na)
하늘 위로 Ayo raise your crowns
It’s your favorite sound

- Tin tưc mới. http://trungtamtienghan.edu.vn/news/Tin-tuc-moi/.
Come back to me baby,
I’ve been straying on the streets again today
I’ve been running around because I wanted to see you
Is it a crime to love you so much I might die?
The stopping of my breath seems to be a joy
I’ve gone crazy from yearning for you…
Like a broken piece of glass, our relationship is over
I slapped you in the face without realizing it myself
Your icy cold laugh, your burning tears,
it was our last farewell, wasn’t it?


Where did you go in such a rush?
I called out to you so anxiously, but you didn’t answer
Is it because you hate me? Is it really the end?
Your phone number (comes up missing)


Come back to me baby,
I’ve been straying on the streets again today
I’ve been running around because I wanted to see you
Is it a crime to love you so much I might die?
The stopping of my breath seems to be a joy
I’ve gone crazy from yearning for you


Like a thorn inside my mouth,
I call out for you again in my sleep
I’m so sorry that I…. I regret so much
Come back I want to hold you in my arms


Come back to me baby,
I’ve been straying on the streets again today
I’ve been running around because I wanted to see you
Is it a crime to love you so much I might die?
The stopping of my breath seems to be a joy
I’ve gone crazy from yearning for you


Where am I going… rushing down the street
I’m calling for you with longing (but you don’t answer)
Do you hate me… is this really the end
Even the smile of yours I used to (isn’t there anymore)


Anger is welling up.. Tues. Wed. Thur. Fri. Sat.
Every day my tears fall on your picture
I’m thinking of ways to be forgiven
What do other guys have that I don’t
I’ve put my life on the line.
If anything, even if I die, I can’t give you up
My heart still burns, I’m still afraid
I miss you, I beg you, please come back to me


(I know, I know)
I know that you could never forgive a guy like me
Even if I could hold it, I can’t turn back time
Even if I bear it, I can’t stand it
I must have gone crazy now
I must be exhausted today
Just stop, and come back to me
Just accept my burning love for you


Where did you go in such a rush?
I called out to you so anxiously, but you didn’t answer
Is it because you hate me? Is it really the end?
Your phone number (comes up missing)


Come back to me baby,
I’ve been straying on the streets again today
I’ve been running around because I wanted to see you
Is it a crime to love you so much I might die?
The stopping of my breath seems to be a joy
I’ve gone crazy from yearning for you
- Nguồn tham khảo : http://trungtamtienghan.edu.vn/news/Kinh-nghiem-hoc-tieng-han/
- Mọi thông tin chi tiết mời các bạn liên hệ:
TRUNG TÂM TIẾNG NHẬT SOFL
Địa chỉ: Số 365 - Phố vọng - Đồng tâm -Hai Bà Trưng - Hà Nội
Email: nhatngusofl@gmail.com
Điện thoại: (84-4) 62 921 082 Hoặc: (84-4) 0964 66 12 88.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Học tiếng Hàn khó hay tiếng Anh khó hơn?

Tra cứu điểm thi TOPIK tiếng Hàn nhanh gọn lẹ chỉ trong 3 bước đơn giản dễ dàng.

Từ vựng tiếng Hàn về vật liệu xây dựng