Tiếng Hàn qua bài hát: SNSD - Love and Girls.

Lớp học tiếng Hàn hôm nay muốn giới thiệu cho mọi người phương pháp học tiếng rất thư giãn nhé,hãy cùng nhau học tiếng Hàn qua bài hát....

- Học tiếng Hàn cơ bản về ngày tháng. http://lophoctienghan.edu.vn/hoc-tieng-han-co-ban-ve-ngay-thang.html.
내 맘속의 작은 나무는
어느 샌가 높이 자라
어느 누구도 쉽게 들어오지 못하네
지친 하루에 네 이름은
지워 버린 지 오래인데
오늘 내 꿈속에 넌 그대로 있네
하나 둘씩 살아나는 퍼즐 같은 너의 모습

다시 꿈을 꾼다 누군가 문을 연다
누군가 들어온다 누군가 안아준다
가슴을 파고드는 칼날 같은 Kiss

다시 눈을 뜨면 혼자인 내 그림자
누군가 찾고 있다 누군가 불러본다
내 맘에 하나뿐인 사랑을 훔쳐간 사람

방 안으로 흩어진 햇살
내 얼굴을 간질일 때
외면했던 내 모습 내 눈물이 보이네
기쁨, 슬픔도 흐려지고
내 가슴은 식어가네
사랑 같은 건 내게 사치일 뿐이야

살아가고 참아내고 버텨내다 무너진다

다시 꿈을 꾼다 누군가 문을 연다
누군가 들어온다 누군가 안아준다
가슴을 파고드는 칼날 같은 Kiss

다시 눈을 뜨면 혼자인 내 그림자
누군가 찾고 있다 누군가 불러본다
내 맘에 하나뿐인 사랑을 훔쳐간 사람

다시 꿈을 꾼다 누군가 바라본다
가슴이 멎어온다 눈물이 쏟아진다
내 맘에 하나뿐인 사랑을 훔쳐간 사람

- Bài học tiếng Hàn. http://lophoctienghan.edu.vn/lop-hoc-tieng-han/.
The small tree in my heart
Has grown tall at some point
No one can easily enter
At the end of a long day,
It’s been long since I erased your name
But you still remain the same in my dream today
One by one, you come back to life like a puzzle

I dream again, somebody opens the door
Somebody comes in, somebody hugs me
A sharp kiss that pierces through my heart

When I open my eyes again, I see my lone shadow
I’m looking for somebody, I’m calling out to somebody
The person who stole the only love in my heart

The sunlight scatters in my room,
Tickling my face
I see myself and my tears that I turned away from
Both joy and sadness fade away
And my heart cools down
Love was an extravagance to me

I live, hold it in, endure and break down

I dream again, somebody opens the door
Somebody comes in, somebody hugs me
A sharp kiss that pierces through my heart

When I open my eyes again, I see my lone shadow
I’m looking for somebody, I’m calling out to somebody
The person who stole the only love in my heart

I dream once again, somebody looks at me
My heart stops and tears fall
The person who stole the only love in my heart
- Nguồn tham khảo : Trung Tâm Tiếng Hàn Sofl http://lophoctienghan.edu.vn
- Mọi thông tin chi tiết mời các bạn liên hệ:
TRUNG TÂM TIẾNG NHẬT SOFL
Địa chỉ: Số 365 - Phố vọng - Đồng tâm -Hai Bà Trưng - Hà Nội
Email: nhatngusofl@gmail.com
Điện thoại: (84-4) 62 921 082 Hoặc: (84-4) 0964 66 12 88.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Học tiếng Hàn khó hay tiếng Anh khó hơn?

Tra cứu điểm thi TOPIK tiếng Hàn nhanh gọn lẹ chỉ trong 3 bước đơn giản dễ dàng.

Từ vựng tiếng Hàn về vật liệu xây dựng