Tiếng Hàn qua bài hát: Kara - Rock U.

Lớp học tiếng Hàn hôm nay muốn giới thiệu cho mọi người phương pháp học tiếng rất thư giãn nhé,hãy cùng nhau học tiếng Hàn qua bài hát....

- Học tiếng Hàn cơ bản về ngày tháng. http://lophoctienghan.edu.vn/hoc-tieng-han-co-ban-ve-ngay-thang.html.
그리움은 점점 모여서
기억들은 너를 만들고
추억들은 별자리처럼
꿈을 꾸는 나를 비추죠.
Rock your body I say (Rock your body I say)
Rock your body I say (Rock your body I say)
Shake it Shake it Shake it Shake it Shake it (Yo)
Shake it Shake it Shake it Shake it Shake it


Rock your body I say (Rock your body I say)
Rock your body I say (Rock your body I say)
Shake it Shake it Shake it Shake it Shake it (Yo)
Shake it Shake it Shake it Shake it Shake it


한번 볼래 나의 마음을
두번 봐도 알 수 없잖아
이기적인 나의 마음은
아직도 널 원해


어떻게든 붙잡고 싶은
하나뿐인 너인 걸
어떡해도 나의 마음은
간절해 널 원해


그리움은 점점 모여서
기억들은 너를 만들고
추억들은 별자리처럼
꿈을 꾸는 나를 비추죠


네가 너무 좋아 (Rock your body I say)
너무너무 좋아 (Rock your body I say)
어떡해야 내 마음을 알까요
네가 너무 좋아 (Rock your body I say)
누구보다 좋아 (Rock your body I say)
언제까지나 변함없이 사랑할래요


Rock your body I say (Rock your body I say)
Rock your body I say (Rock your body I say)
Shake it Shake it Shake it Shake it Shake it (Yo)
Shake it Shake it Shake it Shake it Shake it


Rock your body I say (Rock your body I say)
Rock your body I say (Rock your body I say)
Shake it Shake it Shake it Shake it Shake it (Yo)
Shake it Shake it Shake it Shake it Shake it


봐도봐도 또 보고 싶은
하나뿐인 너인 걸
어떡해도 나의 마음은
단 하나 너뿐야


그리움은 점점 모여서
기억들은 너를 만들고
추억들은 별자리처럼
꿈을 꾸는 나를 비추죠


네가 너무 좋아 (Rock your body I say)
너무너무 좋아 (Rock your body I say)
어쩜이리 완벽할 수 있나요
네가 너무 좋아 (Rock your body I say)
누구보다 좋아 (Rock your body I say)
언제까지나 변함없이 사랑할래요


Rock your body I say (Rock your body I say)
Rock your body I say (Rock your body I say)
어떻해야 내 마음을 알까요
네가 너무 좋아 (Rock your body I say)
누구보다 좋아 (Rock your body I say)
언제까지나 변함없이 사랑할래요

- Bài học tiếng Hàn. http://lophoctienghan.edu.vn/lop-hoc-tieng-han/.
My yearning collects more and more,
making memories of you
Reminisces like constellations as I dream,
shedding light on me
Rock your body I say (Rock your body I say)
Rock your body I say (Rock your body I say)
Shake it Shake it Shake it Shake it Shake it (Yo)
Shake it Shake it Shake it Shake it Shake it


Rock your body I say (Rock your body I say)
Rock your body I say (Rock your body I say)
Shake it Shake it Shake it Shake it Shake it (Yo)
Shake it Shake it Shake it Shake it Shake it


The first time I saw my idea,
the second time I couldn’t understand
It was a mystery,
but my thoughts still want you


What do I do? I want you to hold me,
you’re the only one
What do I do?
My sincere thoughts want you


My yearning collects more and more,
making memories of you
Reminisces like constellations as I dream,
shedding light on me


I like you a lot (Rock your body I say)
I really really like you (Rock your body I say)
Should I do what my heart knows?
I like you a lot (Rock your body I say)
anyone can see I like you (Rock your body I say)
I’ll love you until whenever constantly


Rock your body I say (Rock your body I say)
Rock your body I say (Rock your body I say)
Shake it Shake it Shake it Shake it Shake it (Yo)
Shake it Shake it Shake it Shake it Shake it


Rock your body I say (Rock your body I say)
Rock your body I say (Rock your body I say)
Shake it Shake it Shake it Shake it Shake it (Yo)
Shake it Shake it Shake it Shake it Shake it


I look, and I look, and I miss you.
Only you
What do I do?
My heart thinks you’re the only one


My yearning collects more and more,
making memories of you
Reminisces like constellations as I dream,
shedding light on me


I like you a lot (Rock your body I say)
I really really like you (Rock your body I say)
Should I do what my heart knows?
I like you a lot (Rock your body I say)
anyone can see I like you (Rock your body I say)
I’ll love you until whenever constantly


Rock your body I say (Rock your body I say)
Rock your body I say (Rock your body I say)
Should I do what my heart knows?
I like you a lot (Rock your body I say)
anyone can see I like you (Rock your body I say)
I’ll love you until whenever constantly.
- Nguồn tham khảo : Trung Tâm Tiếng Hàn Sofl http://lophoctienghan.edu.vn
- Mọi thông tin chi tiết mời các bạn liên hệ:
TRUNG TÂM TIẾNG NHẬT SOFL
Địa chỉ: Số 365 - Phố vọng - Đồng tâm -Hai Bà Trưng - Hà Nội
Email: nhatngusofl@gmail.com
Điện thoại: (84-4) 62 921 082 Hoặc: (84-4) 0964 66 12 88.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Học tiếng Hàn khó hay tiếng Anh khó hơn?

Tra cứu điểm thi TOPIK tiếng Hàn nhanh gọn lẹ chỉ trong 3 bước đơn giản dễ dàng.

Từ vựng tiếng Hàn về vật liệu xây dựng