Học tiếng Hàn qua bài hát NTC 127 - Once Again

- Nguồn tham khảo : học tiếng hàn quốc/
Trong chuyên mục tiếng Hàn Ngữ pháp kì này, học tiếng Hàn Sofl sẽ giới thiệu với các bạn bài học "Tiếng Hàn qua Bài Hát Kpop.”
Bạn có thể tham khảo thêm học trung cấp tiếng Hàn tại đây.

Again ’n again again again
Again ’n again again again
Again ’n again again again
One Two Let’s go
벌써 너를 닮은 계절
We Say hello (hello)
매일 더 해가 높아져 (hello)
파도가 좀 더 높아져


말 없이 난 네 옆에
이 자릴 지켜 왔는데
너는 알고 있었을까
내 맘 알고 있었을까


유/해 한 여름 소나기 앞 우린
이 비를 피할 빈틈 없이 젖어 들어가


태/All 내 맘 속에 하나 둘
늘어 나는 마음들
너를 위해
해/All 네게 난 네게 난 네게 네게
눈이 부신 만큼
태/해 오랫동안 기억 되기를
Again and again and again
너와 함께 Once Again
Ha~ Ha~ Ha~
이 여름을 Once Again


Yeah yeah yeah
정말 뜨거웠던 summer
딱히 말하진 않아도
느껴지는 vibe
나는 네 눈빛을 보곤 bomber
설렘을 안 순간 헤어지게 되었지만
바람 부는 날 여름 날 넌 내가 기억날까
PS 하나 더 얘기하자면
그 때의 그 때는 우연이 아니었는데
Uh People call it love
While I be calling you
돌아온 이 계절처럼
let’s go to that summer noon


유/해 한 여름 태양 앞에 우린
이 빛을 피할 그늘
없이 마주 서 있어


태/All 내 맘 속에 하나 둘
늘어 나는 마음들
너를 위해
해/All 네게 난 네게 난 네게 네게
눈이 부신 만큼
태/해 오랫동안 기억 되기를
Again and again and again
너와 함께 Once Again


Again ’n again again again
Again ’n again again again
Again ’n again again again


밤 하늘에 하나 둘
반짝이는 별도 너를 위해
네게 난 네게 난 네게 네게
기다려온 만큼
두근대는 고백 너에게
Again and again and again
(I never let you down)
이 여름을 once again
Ha~ Ha~ Ha~
내 마음을 once again
내 마음을 once again

- Tin tức học tiếng Hàn Quốc. tin tức học tiếng Hàn Quốc.
Again ’n again again again
Again ’n again again again
Again ’n again again again
One Two Let’s go
The reason already resembles you
We Say hello (hello)
The sun gets higher every day (hello)
The waves get higher


Without a word,
I’ve stayed by your side
Did you know?
Did you know my heart?


We’re in front of a summer shower
Can’t avoid the rain, we’re getting wet


In my heart,
your feelings grow one by one
For you
To you, to you, to you
As dazzling as it is
I hope I’ll be remembered for a long time
Again and again and again
With you Once Again
Ha~ Ha~ Ha~
This summer Once Again


Yeah yeah yeah
It was a hot summer
Didn’t have to say it
To feel the vibe
I saw your eyes and bomber
Though we said goodbye the moment I knew about the fluttering
On windy days, on summer days, will you remember me?
PS, if I can say one more thing
We weren’t just a coincidence back then
Uh People call it love
While I be calling you
Like this season that came back
let’s go to that summer noon


We’re in front of the summer sun
Without any shade to escape the light
We’re facing each other


In my heart,
your feelings grow one by one
For you
To you, to you, to you
As dazzling as it is
I hope I’ll be remembered for a long time
Again and again and again
With you Once Again


Again ’n again again again
Again ’n again again again
Again ’n again again again


The twinkling stars
in the night sky are for you
To you, to you, to you
As much as I waited
I’ll tell you my heart-pounding confession
Again and again and again
(I never let you down)
This summer once again
Ha~ Ha~ Ha~
My heart once again
My heart once again
- Mọi thông tin chi tiết mời các bạn liên hệ:
TRUNG TÂM TIẾNG NHẬT SOFL
Địa chỉ: Số 365 - Phố vọng - Đồng tâm -Hai Bà Trưng - Hà Nội
Email: nhatngusofl@gmail.com
Điện thoại: (84-4) 62 921 082 Hoặc: (84-4) 0964 66 12 88.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Học tiếng Hàn khó hay tiếng Anh khó hơn?

Tra cứu điểm thi TOPIK tiếng Hàn nhanh gọn lẹ chỉ trong 3 bước đơn giản dễ dàng.

Từ vựng tiếng Hàn về vật liệu xây dựng