Học tiếng Hàn qua bài hát Seventeen - Space

Học ngoại ngữ bao giờ cũng là nỗi sợ hãi và khó khăn cả.Hiện nay,có rất nhiều phương pháp hay để học ngọai ngữ và đặc biệt là tiếng Hàn.Học online,trực tuyến cũng là phương pháp rất hay giúp dễ dàng hơn trong công cuộc cách mạng này.Các bạn có thể tham khảo thêm tiếng Hàn du học cấp tốc끝이 안보여 계속되는 질문
내가 내게 묻고 다시 되물어 이런 일들
버틸 수 있겠냐고
그럼 아무렇지 않은 듯 왜 못 버티냐고
사실 아니 조금 많이 힘이 들어
혼자 끙끙 앓고 있었던
내 비밀 들어줄
사람 하나 없다는 그 사실이 날 울컥
하게 만들어버리는 이 현실이 날 울려
끝이 안 보여
침대에서 두 눈 떴을 때,
아직 무중력 한 꿈에 헤어나지 못한 채
아침은 왔는지, 밤인지도 모르고 세면대에
몽롱함 헹궈 내려 해도 왜 그대론데
내 거울에 보이는 나는
며칠 밤낮의 화장 덕에
상당히 상한 피부와 목적을 잃은 듯한
초점, 그 밑에 다크가 삽질하는
것마냥 더 깊어가


우주를 떠도는 기분 Yeah
어디로 가야 할지를 몰라도
저 멀리 별이 날 이끌어 Yeah
I Can Feel It, I Can Feel It
내가 빛이 될 수 있음을 느껴


끝이 안보여
출발선부터 쉬지 않고 달려왔는데 왜
원래 내 모습은 다 어디 가고
매일 나는 무얼 쫓는 지
난 괜찮다는 그 말이
거짓되지 않게 매일
기도하는데 이놈의 기대치는
왜 이렇게 산 같은지
터져 나오는 눈물을 닦고
다시 가족들을 생각하며 끝을 꿈꾸네


끝이 안보여
날 좀 내버려 둬
사실 너무 괴로워 빡빡한
스케줄을 끝낸 뒤
침대 위로 밀려드는 친구
가족들의 기대치
만으로도 두 눈 뜬 채 잠 못 들어
뭐든 부딪혀보는 법을 잊었어
사소한 것들에 피하는 버릇 생겼어
끝이 안보여 뻔한 힘내란 말
예전 같지 않아
왜 이리 간절할까


우주를 떠도는 기분 Yeah
어디로 가야 할지를 몰라도
저 멀리 별이 날 이끌어 Yeah
I Can Feel It, I Can Feel It
내가 빛이 될 수 있음을 느껴


저 멀리 끝에 내가 원하던 게 있을지도 몰라
원하는걸 얻는 건데 얕은 각오보단 수천
배는 힘들 텐데
그렇더라도 더 이상은 조바심을
낼 수가 없어 난
다시 길을 잃는다면 나를 찾으면 돼


우주를 떠도는 기분 Yeah
어디로 가야 할지를 몰라도
저 멀리 별이 날 이끌어 Yeah
I Can Feel It, I Can Feel It
내가 빛이 될 수 있음을 느껴

- Học tiếng Hàn Quốc cơ bản. http://trungtamtienghan.edu.vn/news/Hoc-tieng-han-quoc-co-ban/.
Can’t see the end, the questions continue
I ask myself again and again
If I can endure through these things
Then as if it’s nothing, I say, why can’t I?
Actually, it’s been really hard
The fact that there’s not a single person
Who will listen to my secrets that
I’ve been keeping makes me sad
This reality makes me cry
Can’t see the end
When I open my eyes in bed
I still haven’t come out of my gravity defying dream
Is it morning? Is it night? I don’t even know
As I wash away the haziness at the sink
But everything stays the same
I see myself in the mirror with
several days worth of makeup
My skin is ruined and I feel like I lost my goal
The dark circles underneath just get deeper


Feels like I’m floating in space
I don’t know where to go
But the stars far away pull me
I Can Feel It, I Can Feel It
I feel like I can be a light


Can’t see the end
I ran all the way from the start without rest, but why
Where did my usual self go?
What am I chasing after every day?
I pray every day that it
won’t be a lie
when I say I’m ok
But why are the expectations so high?
I wipe away the bursting tears
I think of my family and dream once again


Can’t see the end,
leave me alone
Actually, I’m miserable,
after I finish a packed schedule
Expectations from friends and family
follow me into bed
I can’t even close my eyes and sleep
I forgot how to go for it all
Now I have a habit of avoiding the little things
Can’t see the end, typical words “have strength”
It’s not the same as before,
why am I so desperate?


Feels like I’m floating in space
I don’t know where to go
But the stars far away pull me
I Can Feel It, I Can Feel It
I feel like I can be a light


Maybe what I want is over there at the end
Getting what I want will be harder than just
determination
But I can’t be impatient
anymore
If I’m lost again, I need to find it again


Feels like I’m floating in space
I don’t know where to go
But the stars far away pull me
I Can Feel It, I Can Feel It
I feel like I can be a light
- Nguồn tham khảo : trung tâm tiếng hàn quốc
- Mọi thông tin chi tiết mời các bạn liên hệ:
TRUNG TÂM TIẾNG NHẬT SOFL
Địa chỉ: Số 365 - Phố vọng - Đồng tâm -Hai Bà Trưng - Hà Nội
Email: nhatngusofl@gmail.com
Điện thoại: (84-4) 62 921 082 Hoặc: (84-4) 0964 66 12 88.

Bài đăng phổ biến từ blog này

Học tiếng Hàn khó hay tiếng Anh khó hơn?

Tra cứu điểm thi TOPIK tiếng Hàn nhanh gọn lẹ chỉ trong 3 bước đơn giản dễ dàng.

Từ vựng tiếng Hàn về vật liệu xây dựng