Học tiếng Hàn qua bài hát SNSD - Hoot

- Nguồn tham khảo: hoc tieng han o ha noi
Để học tiếng Hàn có rất nhiều cách khác nhau. Người học sẽ tùy theo từng cách học và điều kiện của mình để lựa chọn một phương pháp riêng mang lại hiệu quả nhất định. Dưới đây là những chia sẻ về kinh nghiệm học tiếng Hàn với những ai vừa mới bắt đầu.
Các bạn có thể tham khảo học giao tiếp tiếng Hàn tại đây.

Ooh (No no no)
눈 깜빡할 사이 넌 또 Check it out
지나가는 여자들 그만 좀 봐
아닌 척 못 들은 척 가시 박힌 코웃음
이상해 다 다 다


조금만 내게 친절하면 어때?
무뚝뚝한 말투 너무 아파 난
이런 게 익숙해져 가는 건 정말 싫어
속상해 다 다 다


어딜 쳐다봐? 난 여기 있는데


너 때문에 내 마음은 갑옷 입고
이젠 내가 맞서 줄게
니 화살은 Trouble trouble trouble
나를 노렸어
너는 Shoot shoot shoot
나는 훗 훗 훗


독이 배인 니 말에 나 상처 입고도
다시 준 두 번째 Chance
넌 역시 Trouble trouble trouble
때를 노렸어
너는 Shoot shoot shoot
나는 훗 훗 훗


Ah ah


다른 여자의 함정에 푹 빠졌다니?
변명 끝 넌 아직도 정신 못 차리고 있지
그 태도로 좋은 여자 못 만날 거다
영원히 넌 넌 넌


착각 마라 넌 큐피트가 아냐 (너 말야)


너 때문에 내 마음은 갑옷 입고
이젠 써/All 내가 맞서 줄게
니 화살은 Trouble trouble trouble
(Oh 너는 Trouble oh trouble)
나를 노렸어
너는 Shoot shoot shoot
나는 훗 훗 훗


독이 배인 니 말에 나 상처 입고도
다시 준 두 번째 Chance
(다시 준 두 번째 Chance)
넌 역시 Trouble trouble trouble
(Trouble trouble trouble yeah)
때를 노렸어
너는 Shoot shoot shoot
나는 훗 훗 훗 (Oh ooh)


물속에서 뜨려면 가라앉게
내가 만든 Circle 너는 각지게
묻지 않는 말에 대답만 또 해
그래도 난 너처럼 화살은 안 쏠게


(Oh yeah yeah)
너 때문에 내 마음은 갑옷 입고
이젠 내가 맞서 줄게 (이젠 내가 맞서 줄게)
니 화살은 태/All] Trouble trouble trouble
나를 노렸어
너는 Shoot shoot shoot
나는 티/All 훗 훗 훗


독이 배인 니 말에 나 상처 입고도
(Ay ay yeah, oh oh)
다시 준 티/All 두 번째 Chance
넌 역시 Trouble trouble trouble
(넌 역시 Trouble trouble)
때를 노렸어
티/All 너는 Shoot shoot shoot
티/All 나는 훗 훗 훗

- Xem thêm. Khoá học tiếng Hàn giao tiếp tại đây.
Ooh (No no no)
The moment I blink you check it out again
Stop staring at the girls passing by
Acting like you didn’t hear, that thorny snort
All, all, all of it is weird


How about being a little more nice to me?
Your abrupt speech hurts so much
I really don’t like becoming used to it
All, all, all of it is making me upset


Where are you looking? I’m right here


Because of you my heart wears an armor
And now I’ll fight back
Your arrow is trouble, trouble, trouble
It aimed at me
You shoot, shoot, shoot
I hoot, hoot, hoot


Even if your words soaked in poison hurt me
I gave you a second chance
You’re definitely trouble, trouble, trouble
You waited for the right time
You shoot, shoot, shoot
I hoot, hoot, hoot


Ah ah


So you fell deeply into another girl’s trap?
No excuses! You still can’t come to your sense
With that attitude you won’t meet a good girl
You, you, you, forever


Don’t be mistaken, you’re not cupid (Yeah you)


Because of you my heart wears an armor
And now I’ll fight back
Your arrow is trouble, trouble, trouble
(Oh you’re trouble trouble)
It aimed at me
You shoot, shoot, shoot
I hoot, hoot, hoot


Even if your words soaked in poison hurt me
I gave you a second chance
(I gave you a second chance)
You’re definitely trouble, trouble, trouble
(Trouble trouble trouble yeah)
You waited for the right time
You shoot, shoot, shoot
I hoot, hoot, hoot (Oh hoot)


If you try to float on water, I’ll make you sink
In the circle I made, I’ll make you angulate
You keep answering questions I don’t ask
But I still won’t shoot an arrow like you did


(Oh yeah yeah)
Because of you my heart wears an armor
And now I’ll fight back (Now I’ll fight back)
Your arrow is trouble, trouble, trouble
It aimed at me
You shoot, shoot, shoot
I hoot, hoot, hoot


Even if your words soaked in poison hurt me
(Hey yeah, oh oh)
I gave you a second chance
You’re definitely trouble, trouble, trouble
(Trouble trouble)
You waited for the right time
You shoot, shoot, shoot
I hoot, hoot, hoot


- Mọi thông tin chi tiết mời các bạn liên hệ:
TRUNG TÂM TIẾNG NHẬT SOFL
Địa chỉ: Số 365 - Phố vọng - Đồng tâm -Hai Bà Trưng - Hà Nội
Email: nhatngusofl@gmail.com
Điện thoại: (84-4) 62 921 082 Hoặc: (84-4) 0964 66 12 88.

Bài đăng phổ biến từ blog này

Học tiếng Hàn khó hay tiếng Anh khó hơn?

Tra cứu điểm thi TOPIK tiếng Hàn nhanh gọn lẹ chỉ trong 3 bước đơn giản dễ dàng.

Từ vựng tiếng Hàn về vật liệu xây dựng