Học tiếng Hàn qua bài hát Stellar - Take It All

Bài hát tiếng Hàn là một cách hay để học tiêng Hàn nhanh nhất,hãy cùng nhau học tiếng Hàn nào,bạn có thể tham khảo thêm học tiếng hàn cấp tốc.탐이 났니 그리..
좋다 더니 그가.. 이제 와서 뭘 더 숨겨
아프더니 그리.. 미웠었니 내가..
날 찾아와 밝힐 만큼
떳떳하지 참..
죽고 못살겠대
떠나달래 날 보고


나도 필요 없어 가져 너 다
같은 것들끼리 잘해봐 다
되려 내가 고마워 나도 질린 참이야 왜 이래
난 이제 가줄 테니 가져 너 다
난 더는 안 볼 테니 모두 다


널 보냈니 그가.. 가라 했니 그가..
어차피 다 상관 없어


비겁하지 참..
여자 뒤에 숨어
떠나달래 날 보고


나도 필요 없어 가져 너 다
같은 것들끼리 잘해봐 다
되려 내가 고마워 나도 질린 참이야 왜 이래
난 이제 가줄 테니 가져 너 다
난 더는 안 볼 테니 모두 다


딱하지 너도 참
안됐지 너도 오죽 급했음 날 찾겠어
너도 알게 될 거야 이별도
못하는 니가 사랑은 잘할까


더는 필요 없어 가져 너 다
나를 두고 한번 잘해봐 다
되려 내가 궁금해 너희 둘은 얼마나 좋을지
난 이제 가줄 테니 가져 너 다
난 더는 안 볼 테니 모두다

- Góc chia sẻ thông tin tiếng Hàn Quốc.http://hoctienghanquoc.org/tin-tuc/Goc-Chia-Se/#.V6vqnFt97Dc.
Did you want her that much?
Do you like her that much? What’s there to hide now?
It hurts so much, did you hate me?
Is that why you told me?
You’re so thick-skinned
Saying you can’t live without her
Asking me to leave you


I don’t need you either, take it all
You both are the same, have fun together
I’m thankful too, I was getting sick of you too
I’ll leave you so take it all
I won’t see any of you now


Did she send you? Did she tell you to go?
It doesn’t matter anyway


Such a coward
Hiding behind another girl
Asking me to leave you


I don’t need you either, take it all
You both are the same, have fun together
I’m thankful too, I was getting sick of you too
I’ll leave you so take it all
I won’t see any of you now


I feel bad for you,
how anxious were you to come to me?
You will find out once day – I wonder if you can love
when you can’t even break up properly


I don’t need you anymore, take it all
Leave me and have fun with her
I’m curious about how happy you both are
I’ll leave you so take it all
I won’t see any of you now
- Nguồn tham khảo : http://hoctienghanquoc.org/
- Mọi thông tin chi tiết mời các bạn liên hệ:
TRUNG TÂM TIẾNG NHẬT SOFL
Địa chỉ: Số 365 - Phố vọng - Đồng tâm -Hai Bà Trưng - Hà Nội
Email: nhatngusofl@gmail.com
Điện thoại: (84-4) 62 921 082 Hoặc: (84-4) 0964 66 12 88.

Bài đăng phổ biến từ blog này

Học tiếng Hàn khó hay tiếng Anh khó hơn?

Tra cứu điểm thi TOPIK tiếng Hàn nhanh gọn lẹ chỉ trong 3 bước đơn giản dễ dàng.

Từ vựng tiếng Hàn về vật liệu xây dựng