Kinh nghiệm học tiếng hàn qua bài hát Vixx - Alive

Trong chuyên mục tiếng hàn qua bài hát kì này, học tiếng Hàn giới thiệu đến các bạn bài hát: Vixx - Alive.
Bạn có thể xem thêm: Địa điểm học tiếng hàn http://trungtamtienghan.edu.vn/news/Am-nhac-va-giai-tri/Hoc-tieng-Han-qua-bai-hat-Back-In-Time-Mat-trang-om-mat-troi-407/ .

Ladies and gentlemen
Welcome to VIXX world
엔/레오 10 9 8 7 6 5 4 3 2 (fight)
둔탁한 비트 위에 fact
누구보다 perfect 한 내가 널 take
여긴 마치 Neverland 난 미친 Peter Pan
준비는 되셨나 몰라 이런
날 나도 잘 몰라
확실히 나는 좀 달라 자 이제 back it up

작정한 눈빛으로 너를 홀리고
강렬한 몸짓에 넌 침을 흘리고
확실한 차이에 넌 머릴 굴리고
결국 pass
(이걸 어쩌나 남 다른 나인걸)

자 이제 닫혀있던 귀를 열어라
켄/레오 여기를 뚫어지게 주목해라
목청이 터지도록 소릴 질러라
Say oh (oh) oh (oh)
오늘은 미쳐라 (I’m the king)

내게로 follow me look at me
너 지금 뭐하니 이제는 내가 널 control
뜨거운 stage 위 finally 모두 다 crazy
작정하고 놀아보자 미쳐버리게

난 달라 달라 (hey)
나 난 달라 달라 (hey)
난 나도 몰라 몰라 (보여줄께)
난 빨라 빨라 (hey)
나 난 빨라 빨라 (hey)
그대로 느껴라
(Ah ah ah ah ah I’m the king)

내가 좀 보여줄께
앞에서 비켜줄래
발바닥 불 나게 달려도
결국엔 내 (아래)
흉내만 내는 가짜는
지금부터 긴장
미친 듯 달려봤자
두꺼운 분장
(난 놀 줄 아는 남자)

달콤한 목소리로 너를 홀리고
달궈진 floor에 함성이 울리고
뜨거운 땀으로 온몸을 적시고 oh my god
(이걸 어쩌나 멈출 수 없는 걸)

자 이제 닫혀있던 귀를 열어라켄/레오 여기를 뚫어지게 주목해라
목청이 터지도록 소릴 질러라
Say oh (oh) oh (oh)
오늘은 미쳐라 (I’m the king)

내게로 follow me look at me
너 지금 뭐하니 이제는 내가 널 control
뜨거운 stage 위 finally 모두다 crazy
작정하고 놀아보자 미쳐버리게

난 달라 달라 (hey)
나 난 달라 달라 (hey)
난 나도 몰라 몰라 (보여줄께)
난 빨라 빨라 (hey)
나 난 빨라 빨라 (hey)
그대로 느껴라
(Ah ah ah ah ah I’m the king)

I’m the king
I’m different
I I I I’m the king
Welcome to my world

레오/라비 Say eh (eh) eh (eh)
레오/라비 Eh (eh) eh (eh)
Don’t stop 내가 그만 할 때까지

켄/라비 Say eh (eh) eh (eh)
켄/라비 Eh (eh) eh (eh)
오늘은 미쳐라

내게로 follow me look at me
너 지금 뭐하니
이제는 내가 널 control
뜨거운 stage 위
Finally 모두다 crazy
작정하고 놀아보자 미쳐버리게

난 달라 달라 (hey)
나 난 달라 달라 (hey)
난 나도 몰라 몰라 (보여줄께)
난 빨라 빨라 (hey)
나 난 빨라 빨라 (hey)
그대로 느껴라
(Ah ah ah ah ah I’m the king)

=>>>>> Khoá học tiếng hàn trung cấp .
Ladies and gentlemen
Welcome to VIXX world
10 9 8 7 6 5 4 3 2 (fight)
On the heavy beat is the fact
I’m more perfect than anyone else, I’ll take you on
This is like Neverland, I’m like Peter Pan
Are you ready? I don’t know,
I don’t even know myself
I’m definitely a bit different, now back it up

I’ll bewitch you with my determined eyes
You’ll drool at my strong movements
You’ll think so hard because of this clear difference
And then you’ll pass
(What to do, I’m too special)

Now open your closed ears
Pay close attention
Scream until your throat bursts
Say oh (oh) oh (oh)
Go crazy today (I’m the king)

Come to me, follow me look at me
What are you doing right now? Now I control you
On top of the hot stage finally, everyone’s crazy
Let’s party like we mean it, let’s go crazy

I’m different (hey)
I’m different (hey)
I don’t even know myself (I’ll show you)
I’m fast (hey)
I’m fast (hey)
Feel it just like that
(Ah ah ah ah ah I’m the king)

I’ll show you
Will you get out the way?
Even if you run till your feet set on fire
In the end, you’ll underneath me
All you fakers who only imitate
Start being nervous now
You can run like crazy
But you’re covered in thick makeup
(I’m a guy who knows how to party)

I’ll bewitch you with my sweet voice
Shouts come from the heated floor
Drench your body with hot sweat, oh my god
(What to do, it can’t be stopped)

Now open your closed ears
Pay close attention
Scream until your throat bursts
Say oh (oh) oh (oh)
Go crazy today (I’m the king)

Come to me, follow me look at me
What are you doing right now? Now I control you
On top of the hot stage finally, everyone’s crazy
Let’s party like we mean it, let’s go crazy

I’m different (hey)
I’m different (hey)
I don’t even know myself (I’ll show you)
I’m fast (hey)
I’m fast (hey)
Feel it just like that
(Ah ah ah ah ah I’m the king)

I’m the king
I’m different
I I I I’m the king
Welcome to my world

Say eh (eh) eh (eh)
Eh (eh) eh (eh)
Don’t stop till I say stop

Say eh (eh) eh (eh)
Eh (eh) eh (eh)
Let’s go crazy today

Come to me, follow me look at me
What are you doing right now?
Now I control you
On top of the hot stage
Finally, everyone’s crazy
Let’s party like we mean it, let’s go crazy

I’m different (hey)
I’m different (hey)
I don’t even know myself (I’ll show you)
I’m fast (hey)
I’m fast (hey)
Feel it just like that
(Ah ah ah ah ah I’m the king)
- Nguồn tham khảo : trung tam tieng han quoc

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Học tiếng Hàn khó hay tiếng Anh khó hơn?

Tra cứu điểm thi TOPIK tiếng Hàn nhanh gọn lẹ chỉ trong 3 bước đơn giản dễ dàng.

Từ vựng tiếng Hàn về vật liệu xây dựng