Kinh nghiệm học tiếng hàn qua bài hát B1A4 - Yesterday.

Trong chuyên mục tiếng hàn qua bài hát kì này, học tiếng Hàn giới thiệu đến các bạn bài hát: B1A4 - Yesterday... .

Ngoài ra bạn có thể tìm thêm cho mình nhiều: Học tiếng hàn cho người mới bắt đầumới nhé.
언제나 습관처럼 투정 부리고
언제나 약속 시간엔 늦었었지
예쁜 두 눈에 하얗던 두 볼에
흐르던 눈물도 익숙해져만 가
어제도 너와 데이트인 줄 모르고
oh 하염없이 기다리던 너는
너무 늦은 내게 화를 내는 대신
키스를 한 거야

yesterday 아직도 선명한 니 입술에
just today 이제야 깨달았어
정신이 번쩍 든 거야
uh uh yeah yeah
uh uh uh uh 사랑해 tonight
오늘 밤은 꼭 달려갈게 널 안고서
사랑을 속삭일 거야

다정하게 말해 보려 노력해도
늦지 않게 답문을 보내려 해도
oh 생각처럼 쉽지 않은 것 같아
어젯밤처럼 키스해 줄래

니가 날 어떻게 생각했는지 몰라
진도 빠른 남자?
어떤 말부터 해야 할지를 몰라
우리 손부터 잡을까?
어젯밤 니가 내게 남긴 키스 자국에
밤새도록 I feel so good
해가 뜨기 전까지 너네 집 앞으로 갈게
잘자요 아프로디테여

yesterday 아직도 선명한 니 입술에
just today 이제야 깨달았어
정신이 번쩍 든 거야
uh uh yeah yeah
uh uh uh uh 사랑해 tonight
오늘 밤은 꼭 달려갈게 널 안고서
사랑을 속삭일 거야

uh uh yeah yeah
(가로등 조명 아래)
uh uh uh uh 달콤했던 밤
돌아가고 싶어
oh 어젯밤처럼 다시 uh
(그 누가 뭐란 대도
끝나지 않을 우리들 행복)

yesterday 아직도 선명한 니 입술에
just today 이제야 깨달았어
정신이 번쩍 든 거야
uh uh yeah yeah
uh uh uh uh 사랑해 tonight
오늘 밤은 꼭 달려갈게 널 안고서
사랑을 속삭일 거야
이렇게 널 기다려

=>>>>> Khoá học tiếng hàn cơ bản .
Always, like a habit, I complained to you
I was always late for our plans
In your pretty eyes, on your white cheeks
I’ve gotten used to the flowing tears
Yesterday, I forgot that I had a date with you
Oh you waited endlessly
But instead of getting angry at me, who was so late
You kissed me

Yesterday, I still remember your lips so clearly
Just today, I finally realized,
I snapped out of it
Uh uh yeah yeah
uh uh uh uh, I love you tonight
Tonight I will run to you, hug you
and whisper love to you

I try to talk warmly to you
I try to reply to your texts quickly
But it’s not as easy as I thought
Will you kiss me like last night?

I don’t know what you would think of me
A guy who moves too fast?
I don’t know what to start off by saying
Wanna hold hands first?
From the kiss that you gave me last night
I feel so good all night
I’ll go to your house before the sun rises
Goodnight, my Aphrodite

Yesterday, I still remember your lips so clearly
Just today, I finally realized,
I snapped out of it
Uh uh yeah yeah
uh uh uh uh, I love you tonight
Tonight I will run to you, hug you
and whisper love to you

Uh uh yeah yeah
(Under the streetlights)
uh uh uh uh, a sweet night
I want to go back,
oh like last night, once again
(And to everyone,
our happiness will not end)

Yesterday, I still remember your lips so clearly
Just today, I finally realized,
I snapped out of it
Uh uh yeah yeah
uh uh uh uh, I love you tonight
Tonight I will run to you, hug you
and whisper love to you
( Nguồn : học tiếng hàn cấp tốc tại hà nội )

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Học tiếng Hàn khó hay tiếng Anh khó hơn?

Tra cứu điểm thi TOPIK tiếng Hàn nhanh gọn lẹ chỉ trong 3 bước đơn giản dễ dàng.

Từ vựng tiếng Hàn về vật liệu xây dựng