Kinh nghiệm học tiếng hàn qua bài hát B1A4 - Yesterday.

Trong chuyên mục tiếng hàn qua bài hát kì này, học tiếng Hàn giới thiệu đến các bạn bài hát: B1A4 - Yesterday... .

Ngoài ra bạn có thể tìm thêm cho mình nhiều: Học tiếng hàn cấp tốc mới nhé.
언제나 습관처럼 투정 부리고
언제나 약속 시간엔 늦었었지
예쁜 두 눈에 하얗던 두 볼에
흐르던 눈물도 익숙해져만 가
어제도 너와 데이트인 줄 모르고
oh 하염없이 기다리던 너는
너무 늦은 내게 화를 내는 대신
키스를 한 거야

yesterday 아직도 선명한 니 입술에
just today 이제야 깨달았어
정신이 번쩍 든 거야
uh uh yeah yeah
uh uh uh uh 사랑해 tonight
오늘 밤은 꼭 달려갈게 널 안고서
사랑을 속삭일 거야

다정하게 말해 보려 노력해도
늦지 않게 답문을 보내려 해도
oh 생각처럼 쉽지 않은 것 같아
어젯밤처럼 키스해 줄래

니가 날 어떻게 생각했는지 몰라
진도 빠른 남자?
어떤 말부터 해야 할지를 몰라
우리 손부터 잡을까?
어젯밤 니가 내게 남긴 키스 자국에
밤새도록 I feel so good
해가 뜨기 전까지 너네 집 앞으로 갈게
잘자요 아프로디테여

yesterday 아직도 선명한 니 입술에
just today 이제야 깨달았어
정신이 번쩍 든 거야
uh uh yeah yeah
uh uh uh uh 사랑해 tonight
오늘 밤은 꼭 달려갈게 널 안고서
사랑을 속삭일 거야

uh uh yeah yeah
(가로등 조명 아래)
uh uh uh uh 달콤했던 밤
돌아가고 싶어
oh 어젯밤처럼 다시 uh
(그 누가 뭐란 대도
끝나지 않을 우리들 행복)

yesterday 아직도 선명한 니 입술에
just today 이제야 깨달았어
정신이 번쩍 든 거야
uh uh yeah yeah
uh uh uh uh 사랑해 tonight
오늘 밤은 꼭 달려갈게 널 안고서
사랑을 속삭일 거야
이렇게 널 기다려

=>>>>> Khoá học tiếng hàn cơ bản .
Always, like a habit, I complained to you
I was always late for our plans
In your pretty eyes, on your white cheeks
I’ve gotten used to the flowing tears
Yesterday, I forgot that I had a date with you
Oh you waited endlessly
But instead of getting angry at me, who was so late
You kissed me

Yesterday, I still remember your lips so clearly
Just today, I finally realized,
I snapped out of it
Uh uh yeah yeah
uh uh uh uh, I love you tonight
Tonight I will run to you, hug you
and whisper love to you

I try to talk warmly to you
I try to reply to your texts quickly
But it’s not as easy as I thought
Will you kiss me like last night?

I don’t know what you would think of me
A guy who moves too fast?
I don’t know what to start off by saying
Wanna hold hands first?
From the kiss that you gave me last night
I feel so good all night
I’ll go to your house before the sun rises
Goodnight, my Aphrodite

Yesterday, I still remember your lips so clearly
Just today, I finally realized,
I snapped out of it
Uh uh yeah yeah
uh uh uh uh, I love you tonight
Tonight I will run to you, hug you
and whisper love to you

Uh uh yeah yeah
(Under the streetlights)
uh uh uh uh, a sweet night
I want to go back,
oh like last night, once again
(And to everyone,
our happiness will not end)

Yesterday, I still remember your lips so clearly
Just today, I finally realized,
I snapped out of it
Uh uh yeah yeah
uh uh uh uh, I love you tonight
Tonight I will run to you, hug you
and whisper love to you

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Học tiếng Hàn khó hay tiếng Anh khó hơn?

Tra cứu điểm thi TOPIK tiếng Hàn nhanh gọn lẹ chỉ trong 3 bước đơn giản dễ dàng.

Từ vựng tiếng Hàn về vật liệu xây dựng