Mẹo nhỏ cho những ai theo đuổi tiếng Hàn Quốc một cách đơn giản, hiệu quả nhất đó chính là việc học tiếng Hàn qua bài hát có phiên âm - GD - This Love...y..  Những bí quyết này sẽ giúp người học dễ dàng tiếp thu và tạo được hứng thú học tập.

Ngoài ra bạn có thể tìm thêm cho mình nhiều: Bộ luyện đề thi Topik 2016 cho người mới bắt đầu nhé.
This love yeah yeah yeah
This love for my thugging g’s and uh
I’m straight fallin’ that’s right
Yeah yeah yeah
This is a song for y’all
오늘은 다른 날보다도 괜히 더 슬퍼지네
니가 보고 싶다고
이제는 이런말도 할 수가 없이 돼 버린 걸
그저 옆에서 지켜볼 수 조차도 없어
정말 끝인걸

아무리 봐도 바보 같앴어
헛된 기대만 부풀려 착각만 했어
그래 넌 남자친구가 있는데
나는 그걸 아는데
왜그랬는지 그럴 수록 니가 좋아져

친구들이 나보고 병신이래
걔가 뭐가 그리 잘났냐고 정신차리래
가지고 논거래 상관없어 아무렴 어때
이렇게라도 널 볼 수만 있다면
난 그걸로 족해

This Love 다신 사랑 따위 하진않아
너무나 야윈 내 모습을 바라보니
왜 이리 바보같은지
This Love 이미 떠나버린
잡기에는 사라져버린
돌아오지도 않을 사람아
멀리멀리 날아가 저 구름뒤로

마음에도 없는 네 얘기
이것은 마치 like 하나 빼기 일
September 19th 너의 생일
홀로 남아 alone I’mma fall in luv shady

기억은 나니
니 집앞에서 밤이
다가도록 널 기다린 내 맘이 닳도록
장미 한다발 들고서 맘은 이미 들떠서
기대완 달리 넌 안나오고
비가 내렸어

그제서야 나 내 맘을 정리해 (니 안에)
누군가 있겠지
나를 위로해 (미안해)
그것도 모르고 널 당황케 했으니 (yes니?)
또 다시 나는 혼자가 됐으니 one luv

This Love 다신 사랑 따위 하진않아
너무나 야윈 내 모습을 바라보니
왜 이리 바보같은지
This Love 이미 떠나버린
잡기에는 사라져버린
돌아오지도 않을 사람아
멀리멀리 날아가 저 구름뒤로

마음에도 없는 네 얘기
이것은 마치 like 하나 빼기 일
september 19th 너의 생일
홀로 남아 alone I’mma fall in luv shady

나 어떻게 해야돼 너를 사랑하는 게
죄진것만 같은데 지금 너무 많이 힘든데
너의 그 남자에게 찾아가 말해줄래
우린 이럼 안되잖아
Now I’m crazy without you, for me

This Love 이젠 잊혀버린
시간속에 묻혀져버린
기억속의 흔적조차
왜이리 가슴 아픈지
This Love 너무나도 여린
사랑이라 하기엔 어린
그 추억도 기억도 다
멀리멀리 날아가 저 구름 뒤로

This Love

Hey J, look at me
After your left, it ain’t the same
I’m not what i used to be
It hurts so much, u know?
I need you girl
Always, all the time this luv

=>>>>> Khoá Lịch thi Klpt 2016 .
That first day we couldn’t keep our eyes off each other
(As if time had stopped..
as if we were new to love)
I even like your awkward expressions
(I hope you’ll be my friend…
i hope you’ll be my lover)
Don’t be scared
that I’ll let go of your hand Yeah yeah yeah
As i’m staring at you
even this moment is important to me
That’s why you gotta know girl

My heart for you is blue
I want to hug you like the sky
When the dark windy rain blows
don’t worry Oh oh oh~
You’re always in my heart
I want to give you all of me
When you’re sad or tired
I will hold you tight Ah ah ah ah~

We will have days when we fight
(That’s how everyone is..
we might even hurt each other)
When that happy smile is stained by your tears
(So many problems..
will try to separate us)

When i say i’m having a hard time
don’t be scared Yeah yeah yeah
If I’m by your side,
I can get through any hardship
That’s why you gotta know, Always girl Ye~

My heart for you is blue
I want to hug you like the sky
When the dark windy rain blows
don’t worry Oh oh oh~
You’re always in my heart
I want to give you all of me
When you’re sad or tired
I will hold you tight Ah ah ah ah~

Baby I swear under the sky it’s just us two
We’re like a needle and thread
We push and shove, back and forth
Trust, and cherish.. we’re in love
I will wipe your tears when it rains on your eyes
I will fill you up with bright smiles
Go back (Cause you are my love)
Way back (I wanna know you)

Yo Meetings, seperation, heartbreak, that’s how it goes
It’s time for me to leave you
No one knows, but i’m different
It’s like this, you just need to follow me
Don’t need any words
Our love is enough
The blue ocean, the burning sun
and you in my arms, That’s sweet

My heart for you is blue
I want to hug you like the sky
When the dark windy rain blows
don’t worry Oh oh oh~
You’re always in my heart
I want to give you all of me
When you’re sad or tired
I will hold you tight Ah ah ah ah~

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Học tiếng Hàn khó hay tiếng Anh khó hơn?

Tra cứu điểm thi TOPIK tiếng Hàn nhanh gọn lẹ chỉ trong 3 bước đơn giản dễ dàng.

Từ vựng tiếng Hàn về vật liệu xây dựng