Học tiếng hàn qua bài hát Sexy Love - Tara

Trong chuyên mục học tiếng Hàn qua bìa hát kì này, Trung tâm tiếng Hàn SOFLgiới thiệu đến các bạn bài hát: Sexy Love - Tara. Chúc mọi người có giây phút thư giãn và không quyên mất nhiệm vụ học nhé.
Bạn có thể tìm hiểu thêm về các khóa học tiếng hàn cấp tốc tại đây. Khóa học này được khuyến khích cho những bạn không có nhiều thời gian, cần học nhanh. Nhưng không khuyến khích nhé, khóa học này sẽ có lượng kiến thức khá lớn và học khá khắc nghiệt đó.


                                             Học tiếng hàn qua bài hát cùng sofl
그대로 멈춰요 Sexy Love
그윽한 눈빛을 가득 담은 Sexy Love
철옹성 같은 내가 흔들려
냉철했던 내 생각이 지금 흔들려

짜릿한 그대 검은 눈빛이 날 부르네요
(이렇게 내 맘을 훔쳐가)
거기 멈춰요 내게로 와요
내 맘을 이제 받아줘요

넌 정말 Sexy눈 Sexy코 Sexy입 Sexy Love
내 눈엔 모든게다 Sexy
Oh Sexy Eyes, Sexy Nose, Sexy Mouth, Don't you know
오늘 난 네가 정말 Sexy
No No No No can you feel my love
내 맘을 느끼나요 (오!)
No No No No can you feel my heart
내게로 와 Tonight night night

잠깐만 멈춰요 Sexy Love
이 기회를 놓치기 싫어요 Sexy Love
내 곁에 있어줘요 그대로
오늘은 나를 떠나지마요 그대로

시간이 갈수록 그대가 내 마음에 들어오네요
(그대로 내 맘이 불타올라)
거기 멈춰요 내 눈을 봐요
내 손을 이제 잡아요

넌 정말 Sexy눈 Sexy코 Sexy입 Sexy Love
내 눈엔 모든게다 Sexy
Oh Sexy Eyes, Sexy Nose, Sexy Mouth, Don't you know
오늘 난 네가 정말 Sexy
No No No No can you feel my love
내 맘을 느끼나요 (오!)
No No No No can you feel my heart
내게로 와 Tonight night night

그대가 나에게 와서 내 마음을 훔쳐갔어 이제 어떻게
I can't stop this feeling 네 네 네 마음에 꼭 let let's make a bomb
널 보면 기분이 Down up & Down Down

넌 정말 Sexy눈 Sexy코 Sexy입 Sexy Love
내 눈엔 모든게다 Sexy
Oh Sexy Eyes, Sexy Nose, Sexy Mouth, Don't you know
오늘 난 네가 정말 Sexy

No No No No can you feel my love
내 맘을 느끼나요 (오!)
No No No No can you feel my heart
내게로 와 Tonight night night

                     
                                                                        Lịch thi KLPT

=>>>>> Bạn có thể tham khảo thêm Lịch thi KLPT 2016 . Các bạn có thể xem thêm được lịch thi cũng như những kiến thức cần thiết để hoàn thành kì thi này.
Stop right there, sexy love, your deep eyes are filled with sexy love
The fortress-like me is trembling, even my once level-headed thoughts are trembling

In this exciting night, your warm eyes are calling for me
You're stealing my heart like this
Stop right there, come to me, take my heart

Your relly sexy eyes, sexy nose, sexy mouth, sexy love
In my eyes, everything is sexier, oh
Sexy eyes, sexy nose, sexy mouth, don't you know?
You'r very sexy to me, today

No no no no 
Can't you feel my love? 
Can't you feel my heart?
No no no no 
Can't you feel my heart?
Come to me tonight-night-night

Stop for a moment, sexy love, I'd hate to lose this chance, sexy love
Be by my side, don't leave me today

As time goes by, you've returned to my heart
Now, my heart is flaring up
Stop right there, look in my eyes, now grab my hands

Your relly sexy eyes, sexy nose, sexy mouth, sexy love
In my eyes, everything is sexier, oh
Sexy eyes, sexy nose, sexy mouth, don't you know?
You'r very sexy to me, today

No no no no 
Can't you feel my love? 
Can't you feel my heart?
No no no no 
Can't you feel my heart?
Come to me tonight-night-night

You came to me, you steal my heart, now what do I do?
In your your your your heart, let's make a bomb
Now I'm going down, up and down, up and down

Your relly sexy eyes, sexy nose, sexy mouth, sexy love
In my eyes, everything is sexier, oh
Sexy eyes, sexy nose, sexy mouth, don't you know?
You'r very sexy to me, today

No no no no 
Can't you feel my love? 
Can't you feel my heart?
No no no no 
Can't you feel my heart?
Come to me tonight-night-night( Nguồn : trung tam tieng han)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Học tiếng Hàn khó hay tiếng Anh khó hơn?

Tra cứu điểm thi TOPIK tiếng Hàn nhanh gọn lẹ chỉ trong 3 bước đơn giản dễ dàng.

Từ vựng tiếng Hàn về vật liệu xây dựng