Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng mười hai, 2015
Hình ảnh
- Để nói được một ngôn ngữ một cách nhanh nhất, điều chúng ta cần trước hết là từ vựng, chứ không phải ngữ pháp. Chỉ cần vốn từ vựng của chúng ta dồi dào, chúng ta sẽ biết cách truyền đạt ý định của mình cho đối phương.

- Xem thêm:
    - Cho những bạn mới học tiếng Hàn nhé.http://tienghancoban.edu.vn/tieng-han-co-ban-cho-nguoi-moi-hoc.html . 
    - Cùng học tiếng Hàn.http://tiengnhatcoban.edu.vn/cach-hoc-tieng-nhat/.
Cùng với sự phát triển của Internet, việc giao lưu, tiếp xúc online cũng trở thành một thói quen không thể thiếu trong xã hội hiện đại. Trong quá trình giao lưu đó, ngôn ngữ là đối tượng bị ảnh hưởng trực tiếp và rõ rệt nhất. “Ngôn ngữ chatting” ra đời vừa phản ảnh xu hướng “giản tiện” trong xã hội hiện đại, vừa phản ảnh một phần đời sống, tư duy của lớp người trẻ. Cũng giống như những hiện tượng “biến hóa” xảy ra càng nhiều trong tiếng Việt, chúng ta chưa thể vội vàng đánh giá sự biến đổi này là tiêu cực hay tích cực. Bởi ngôn ngữ không “bất di bất dịch” mà luôn xảy ra các q…

Từ vựng tiếng Hàn thường sử dụng khi cắt tóc

Hình ảnh
- Để nói được một ngôn ngữ một cách nhanh nhất, điều chúng ta cần trước hết là từ vựng, chứ không phải ngữ pháp. Chỉ cần vốn từ vựng của chúng ta dồi dào, chúng ta sẽ biết cách truyền đạt ý định của mình cho đối phương.

- Xem thêm:
    - 9 lí do sẽ thuyết phục bạn học tiếng Hàn Quốc.http://tienghancoban.edu.vn/9-ly-do-ban-nen-hoc-tieng-han-quoc.html . 
    - Cùng học tiếng Hàn.http://tiengnhatcoban.edu.vn/cach-hoc-tieng-nhat/.
Cùng với sự phát triển của Internet, việc giao lưu, tiếp xúc online cũng trở thành một thói quen không thể thiếu trong xã hội hiện đại. Trong quá trình giao lưu đó, ngôn ngữ là đối tượng bị ảnh hưởng trực tiếp và rõ rệt nhất. “Ngôn ngữ chatting” ra đời vừa phản ảnh xu hướng “giản tiện” trong xã hội hiện đại, vừa phản ảnh một phần đời sống, tư duy của lớp người trẻ. Cũng giống như những hiện tượng “biến hóa” xảy ra càng nhiều trong tiếng Việt, chúng ta chưa thể vội vàng đánh giá sự biến đổi này là tiêu cực hay tích cực. Bởi ngôn ngữ không “bất di bất dịch” mà luôn xả…

Từ vựng tiếng Hàn về viết internet

Hình ảnh
- Để nói được một ngôn ngữ một cách nhanh nhất, điều chúng ta cần trước hết là từ vựng, chứ không phải ngữ pháp. Chỉ cần vốn từ vựng của chúng ta dồi dào, chúng ta sẽ biết cách truyền đạt ý định của mình cho đối phương.


- Xem thêm:
 - Giao tiếp hằng ngày bằng tiếng Nhật.http://tiengnhatcoban.edu.vn/mot-so-cau-tieng-nhat-dung-trong-giao-tiep-hang-ngay.html .
    - Cùng học tiếng Hàn.http://tiengnhatcoban.edu.vn/cach-hoc-tieng-nhat/.

Cùng với sự phát triển của Internet, việc giao lưu, tiếp xúc online cũng trở thành một thói quen không thể thiếu trong xã hội hiện đại. Trong quá trình giao lưu đó, ngôn ngữ là đối tượng bị ảnh hưởng trực tiếp và rõ rệt nhất. “Ngôn ngữ chatting” ra đời vừa phản ảnh xu hướng “giản tiện” trong xã hội hiện đại, vừa phản ảnh một phần đời sống, tư duy của lớp người trẻ. Cũng giống như những hiện tượng “biến hóa” xảy ra càng nhiều trong tiếng Việt, chúng ta chưa thể vội vàng đánh giá sự biến đổi này là tiêu cực hay tích cực. Bởi ngôn ngữ không “bất di bất dịch” mà lu…

Từ vựng tiếng Hàn về máy tính

Hình ảnh
- Để nói được một ngôn ngữ một cách nhanh nhất, điều chúng ta cần trước hết là từ vựng, chứ không phải ngữ pháp. Chỉ cần vốn từ vựng của chúng ta dồi dào, chúng ta sẽ biết cách truyền đạt ý định của mình cho đối phương.
- Xem thêm:
 - Các phương pháp học tiếng Nhật hiệu quả.http://tiengnhatcoban.edu.vn/cac-phuong-phap-hoc-tieng-nhat-hieu-qua.html .
    - Cùng học tiếng Hàn.http://tiengnhatcoban.edu.vn/cach-hoc-tieng-nhat/.

STT    Tiếng Hàn    Tiếng Việt
Tên các loài chim:
1    새    con chim
2    홍학    con cò
3    비둘기    chim bồ câu
4    펭귄    chim cánh cụt
5    공작    chim công
6    부엉이    chim cú mèo
7    독수리    chim đại bàng
8    딱따구리    chim gõ kiến
9    갈매기    chim hải âu, mòng biển
10    제비    chim nhạn
11    참새    chim sẻ
12    파랑새    chim sơn ca
13    백조    chim thiên nga
14    타조    con đà điểu
15    닭    con gà
16    오골계    con gà ác
17    거위    con ngỗng
18    까마귀    con quạ
19    앵무새    con vẹt
20    오리    con vịt
Tên các loài thú:
21    동물    động vật