Tiếng Hàn qua bài hát: B.A.P - Carnaival.

Bạn chắc chắn đã từng nghe nhạc Hàn,bạn yêu thích tiếng Hàn thì đây cũng là một trong nhưng phương pháp hay để học tiếng Hàn:"Cùng học tiếng Hàn qua những bài hát tiếng Hàn hay nhất nào".

- Cách tự học tiếng Hàn.http://hoctienghanquoc.org/tin-tuc/Thong-Tin-Bo-Ich/Cach-tu-hoc-tieng-Han-193/.
지구본은 내 친구야
걍 어디든 가면 돼
I Go 공연 아님 여행,
뭐든 떠나지 It’s Okay
Yeah, I Know Something
인생은 아름다워요 Play N Chillin’
난 위잉위잉 또는 빙빙
날아다녀 쾌지나 칭칭
맘 가는 대로 Woo
멋대로 사는 거야 Oh Baby
날 내 버려 둬 Woo
멈출 수 없는 My Carnival Oh!


Seoul To Seoul 날아가
London To Tokyo
매일이 카니발 같지 Wherever
Life is like Choco


Seoul To Seoul 떠나자
Paris To New York
We had a lot of fun all day


날 따라 가는 거야
Can’t Stop, Can’t Stop
리듬에 맡겨 아침 해 뜰 때까지
(Oh là là! Shake It Shake It)


Can’t Stop, Can’t Stop
뜨겁게 달려 전부 미칠 때까지
(Oh là là! Shake It Shake It)


지구본은 내 여자야
걍 어디든 가면 돼
공연 아님 여행, Party,
뭐든 떠나 I Don’t Care
A-Yo Wee-Hee
터지는 내 마일리지와
Black Card (기분 좋아)
나와 놀고 싶으면 일어나
Feeling Good (Yeah)


딴 생각 하지마 Woo
내일은 없는 거야 Oh Baby
맘껏 즐겨봐 Woo
멈출 수 없는 My Carnival Oh!


Seoul To Seoul 날아가
London To Tokyo
매일이 카니발 같지 Wherever
Life is like Choco


Seoul To Seoul 떠나자
Paris To New York
We had a lot of fun all day


날 따라 가는 거야
Can’t Stop, Can’t Stop
리듬에 맡겨 아침 해 뜰 때까지
(Oh là là! Shake It Shake It)


Can’t Stop, Can’t Stop
뜨겁게 달려 전부 미칠 때까지
(Oh là là! Shake It Shake It)


따분할 땐 내가
널 데려 갈게 GET UP
단 오늘 옆에 있으면
재미없다고 말은 못 해
COME ON


Oh-Oh-Oh-Oh
Oh-Oh-Oh-Oh
Oh-Oh-Oh-Oh


Woo 멈출 수 없는 My Carnival Oh!


Seoul To Seoul 날아가
London To Tokyo
매일이 카니발 같지 Wherever
Life is like Choco


Seoul To Seoul 떠나자
Paris To New York
We had a lot of fun all day


날 따라 가는 거야
Can’t Stop, Can’t Stop
리듬에 맡겨 아침 해 뜰 때까지
(Oh là là! Shake It Shake It)


Can’t Stop, Can’t Stop
뜨겁게 달려 전부 미칠 때까지
(Oh là là! Shake It Shake It)


전부 미칠 때까지

- Kinh nghiệm học. http://hoctienghanquoc.org/tin-tuc/Kinh-Nghiem-Hoc/#.VvEIs9J97Dc
The globe is my friend.
I can go whereever I want
I Go to festivals or sightseeing,
whatever it is, It’s Okay
Yeah, I Know Something
Life is beautiful Play N Chillin’
I’m Wee-ing Wee-ing or Bee-ing Bee-ing
I’m flying kwaejina chingching
Following my guts Woo
Do whatever you want Oh Baby
Leave me alone Woo
It’s unstoppable. My Carnival Oh!


Seoul To Seoul Fly there
London To Tokyo
Everyday’s like a carnival Wherever
Life is like Choco


Seoul To Seoul Let’s go
Paris To New York
We had a lot of fun all day


Just follow my lead
Can’t Stop, Can’t Stop
To the rhythm Until the sun rises
(Oh là là! Shake It Shake It)


Can’t Stop, Can’t Stop
Run fast until everyone goes crazy
(Oh là là! Shake It Shake It)


The globe is my girlfriend.
I can go wherever I want
Festivals, Sightseeing, Party,
Whatever it is, go. I Don’t Care
A-Yo Wee-Hee
Overflowing Mileage
Black Card (Good Feeling)
If you want to play with me, get up
Feeling Good (Yeah)


Do not think of others Woo
There’s no tomorrow Oh Baby
Enjoy it Woo
It’s unstoppable. My Carnival Oh!


Seoul To Seoul Fly there
London To Tokyo
Everyday’s like a carnival Wherever
Life is like Choco


Seoul To Seoul Let’s go
Paris To New York
We had a lot of fun all day


Just follow my lead
Can’t Stop, Can’t Stop
To the rhythm Until the sun rises
(Oh là là! Shake It Shake It)


Can’t Stop, Can’t Stop
Run fast until everyone goes crazy
(Oh là là! Shake It Shake It)


When it’s boring
I’ll pick you up GET UP
If you spend a day together with me
You can not say it wasn’t fun at all
COME ON


Oh-Oh-Oh-Oh
Oh-Oh-Oh-Oh
Oh-Oh-Oh-Oh


Woo It’s unstoppable. My Carnival Oh!


Seoul To Seoul Fly there
London To Tokyo
Everyday’s like a carnival Wherever
Life is like Choco


Seoul To Seoul Let’s go
Paris To New York
We had a lot of fun all day


Just follow my lead
Can’t Stop, Can’t Stop
To the rhythm Until the sun rises
(Oh là là! Shake It Shake It)


Can’t Stop, Can’t Stop
Run fast until everyone goes crazy
(Oh là là! Shake It Shake It)


until everyone goes crazy
- Nguồn tham khảo: http://hoctienghanquoc.org
- Mọi thông tin chi tiết mời các bạn liên hệ:
TRUNG TÂM TIẾNG NHẬT SOFL
Địa chỉ: Số 365 - Phố vọng - Đồng tâm -Hai Bà Trưng - Hà Nội
Email: nhatngusofl@gmail.com
Điện thoại: (84-4) 62 921 082 Hoặc: (84-4) 0964 66 12 88.

Bài đăng phổ biến từ blog này

Học tiếng Hàn khó hay tiếng Anh khó hơn?

Tra cứu điểm thi TOPIK tiếng Hàn nhanh gọn lẹ chỉ trong 3 bước đơn giản dễ dàng.

Từ vựng tiếng Hàn về vật liệu xây dựng