Tiếng Hàn qua bài hát: Dean - Pour Up.

Bạn chắc chắn đã từng nghe nhạc Hàn,bạn yêu thích tiếng Hàn thì đây cũng là một trong nhưng phương pháp hay để học tiếng Hàn:"Cùng học tiếng Hàn qua những bài hát tiếng Hàn hay nhất nào".

- Cách học tiếng Hàn online hiệu quả.http://hoctienghanquoc.org/tin-tuc/Khoa-Hoc-Trung-Cap-1/Cach-hoc-online-hieu-qua-220/.
Drink Smoke Drink Smoke Drink Smoke
Pour up 
별 일 없단듯이
괜히 좀 더 크게 웃고
멋대로 취해봐도
상관 없단듯이 ooh
달리는 차에 소리를 질러봐도


왜 마음은 그대론지
생각할 틈도 없이
내 몸은 그새 클럽을 비집고
감정 따윈 없이
그저 외로움을 피해
낯선 여자와 밖으로 사라지네


오늘밤도 난 풀어 풀어
그녀의 셔츠를 풀어 풀어
얽매인 끈을 풀어 풀어
girl now I’m looking for love for love


시간이 지날수록 풀리는 두 눈이
어느새인가 내 귓가엔 네 목소리
갈 길을 잃어가 널 닮은 뒷 모습에
I got 99 problems
이게 날 어지럽게 해


미련했던건지 기분탓이였는지
평소와는 다르게 무작정 널 찾아간 밤
그때 기억이 잊혀지질 않아
낯선 남자와의 짙은 흔적까지도


대체 왜 그런건지
핑계 한마디 없이
오히려 나를 밀쳐버리고
죄책감도 없이
끝을 말했던 너가
뭐가 좋아 난 아직도 헤매는지


오늘밤도 난 풀어 풀어
맺힌 감정을 풀어 풀어
미련의 끈을 풀어 풀어
but I’ve been thinking bout you, bout you


시간이 지날수록 풀리는 두 눈이
어느새인가 내 귓가엔 네 목소리
갈 길을 잃어가 널 닮은 뒷 모습에
I got 99 problems
이게 날 어지럽게 해


정해진 순서 없이
상대를 한 꺼풀씩 벗기지
불이 꺼지면 더 뜨거워지지
어느 때보다 깊은 대화 중인 우리
이 이상 가까워지면 안 돼
각자의 품에 낯선 향기가 돌아야
진짜 섹시한 관계
I will do you tonight, private special
Do it stage 환상의 호흡을 자랑해줘
(show me what you got)
내 마이크를 잡았을 때
바이브레이션 넣어서 가창해줘
이건 곤충채집으로 못 갖는
잠자리인걸 알아도
should I shall come pick you up
아님 주소 찍고 일루와


오늘밤도 난 풀어 풀어
누군가의 셔츠를 풀어 풀어
얽매인 끈을 또 풀어 풀어
no I’m not looking for love for love


시간이 지날수록 풀리는 두 눈이
어느새인가 내 귓가엔 네 목소리
갈 길을 잃어가 널 닮은 뒷 모습에
I got 99 problems

- Chia sẻ kinh nghiệm du học Hàn Quốc. http://hoctienghanquoc.org/tin-tuc/Goc-Chia-Se/#.VwW3Spx97Dc
Drink Smoke Drink Smoke Drink Smoke
Pour up 
As if nothing much is going on
I laughed a bit louder for no reason
I try getting drunk
as if I don’t care ooh
I try yelling at the passing cars


But why is my heart still the same?
Without any time to think
My body is going to the club
Without any emotion
Just to avoid loneliness
I’m disappearing with a strange girl outside


Tonight I’m getting loose, loose
Her shirt is getting loose, loose
All the tied up strings are getting loose, loose
girl now I’m looking for love for love


The more time passes, the more unfocused my eyes get
Suddenly, your voice is in my ears
I’m getting lost because I see someone who looks like you
I got 99 problems
Makes me dizzy


Was I being stupid? Was it just my imagination?
I just went to find you without any plans
I can’t forget that memory
Even traces of you and that strange guy


Why were you like that?
You had no excuse
Instead you pushed me away
Without any traces of guilt
You ended it
But why am I still lost in you?


Tonight I’m getting loose, loose
The crazy emotions are getting loose, loose
The strings that tie me to you are getting loose, loose
but I’ve been thinking bout you, bout you


The more time passes, the more unfocused my eyes get
Suddenly, your voice is in my ears
I’m getting lost because I see someone who looks like you
I got 99 problems
Makes me dizzy


In no particular order
I take off her clothes one by one
When the lights go off, it gets hotter
We’re having a deeper conversation than ever
But we can’t get any closer than this
It’s only sexy
when there’s an air of unfamiliarity
I will do you tonight, private special
Do it stage, let’s show off our chemistry
(show me what you got)
When you hold my mic
Sing me a falsetto with some vibrato
Even though I know you’re a dragonfly
that can’t be kept in a box
should I shall come pick you up
Or just put in my address and come here


Tonight I’m getting loose, loose
Someone’s shirt is getting loose, loose
All the tied up strings are getting loose, loose
no I’m not looking for love for love


The more time passes, the more unfocused my eyes get
Suddenly, your voice is in my ears
I’m getting lost because I see someone who looks like you
I got 99 problems
- Nguồn tham khảo: http://hoctienghanquoc.org
- Mọi thông tin chi tiết mời các bạn liên hệ:
TRUNG TÂM TIẾNG NHẬT SOFL
Địa chỉ: Số 365 - Phố vọng - Đồng tâm -Hai Bà Trưng - Hà Nội
Email: nhatngusofl@gmail.com
Điện thoại: (84-4) 62 921 082 Hoặc: (84-4) 0964 66 12 88.

Bài đăng phổ biến từ blog này

Học tiếng Hàn khó hay tiếng Anh khó hơn?

Tra cứu điểm thi TOPIK tiếng Hàn nhanh gọn lẹ chỉ trong 3 bước đơn giản dễ dàng.

Từ vựng tiếng Hàn về vật liệu xây dựng