Tiếng Hàn qua bài hát: Exid - Whoz That Girl.

Trong chuyên mục tiếng Hàn trung cấp kì này, Học tiếng Hàn Sofl sẽ giới thiệu với các bạn bài học “Từ vựng tiếng Hàn – Chuyên ngành “Học tiếng Hàn qua bài hát Kpop.”.

- Cách học từ mới hiệu quả. http://trungtamtienghan.edu.vn/news/Kinh-nghiem-hoc-tieng-han/cach-hoc-tu-moi-hieu-qua-118/.
그래 너를 보내줄게
그 여자와는 더
오래가기를 빌어줄게 빌어 줄게
잊을게 너의 관한 모든걸
잊을게 두 번 다시 울지도 않을게
그 동안 내게 나름대로 잘해줬었어


미안하다고 생각하지 좀 마
네가 나를 찼다 생각하진 마
절대 말은 안 할게 내 남자였단 것도
버릇 따위도 모른 척 할게


Whoz that girl tell me Whoz that girl
Whoz that girl tell me Whoz that girl
얼마나 좋은 여자를 만나는지 기대해볼게
Whoz that girl tell me Whoz that girl
네가 나를 버릴 만큼 얼마나 예쁜 사람인지
Who u u u u u Whoz that girl


Yeah Leggo 이제 재미없어 너란 소설
거짓들만 가득해서 시선을 끄는 이야기에
그녀도 흥미롭겠지
왜 넌 내가 울길 바라는 것 같아
(No) I neva act like that I ain’t no holla back girl
but tell me Whoz that girl


함부로 내 말 하고 다니지마
내가 어땠단 얘기 하지도 마
지금도 네 옆에서 멍청하게 속는 그녀
얘기나 해 모른 척 할게


Whoz that girl tell me Whoz that girl
Whoz that girl tell me Whoz that girl
얼마나 좋은 여자를 만나는지 기대해볼게
Whoz that girl tell me Whoz that girl
네가 나를 버릴 만큼 얼마나 예쁜 사람인지
Who u u u u u Whoz that girl


네 사랑이란 살얼음
모르고 내디딘 발걸음
너의 이런 가벼운 버릇 말 안 해
그러니 그녀를
내게 좀 보여줘 봐
나를 좀 놀라켜 줘 봐
얼마나 대단한 여자인지
Just show me that is all I need


그래 너를 보내줄게
I’m out Out of ur love baby just go get ur girl
그 여자와는 더 오래가길 빌어 줄게
I’m out out of ur love go go get ur girl


Whoz that girl tell me whoz that girl
누군지 내게 말해줘
얼마나 좋은 여자를 만나는지 기대해볼게
Whoz that girl tell me Whoz that girl
네가 나를 버릴 만큼 얼마나 예쁜 사람인지
Who u u u u u Whoz that girl

- Kinh nghiệm học tiếng Hàn. http://trungtamtienghan.edu.vn/news/Kinh-nghiem-hoc-tieng-han/.
그래 너를 보내줄게
그 여자와는 더
오래가기를 빌어줄게 빌어 줄게
잊을게 너의 관한 모든걸
잊을게 두 번 다시 울지도 않을게
그 동안 내게 나름대로 잘해줬었어


미안하다고 생각하지 좀 마
네가 나를 찼다 생각하진 마
절대 말은 안 할게 내 남자였단 것도
버릇 따위도 모른 척 할게


Whoz that girl tell me Whoz that girl
Whoz that girl tell me Whoz that girl
얼마나 좋은 여자를 만나는지 기대해볼게
Whoz that girl tell me Whoz that girl
네가 나를 버릴 만큼 얼마나 예쁜 사람인지
Who u u u u u Whoz that girl


Yeah Leggo 이제 재미없어 너란 소설
거짓들만 가득해서 시선을 끄는 이야기에
그녀도 흥미롭겠지
왜 넌 내가 울길 바라는 것 같아
(No) I neva act like that I ain’t no holla back girl
but tell me Whoz that girl


함부로 내 말 하고 다니지마
내가 어땠단 얘기 하지도 마
지금도 네 옆에서 멍청하게 속는 그녀
얘기나 해 모른 척 할게


Whoz that girl tell me Whoz that girl
Whoz that girl tell me Whoz that girl
얼마나 좋은 여자를 만나는지 기대해볼게
Whoz that girl tell me Whoz that girl
네가 나를 버릴 만큼 얼마나 예쁜 사람인지
Who u u u u u Whoz that girl


네 사랑이란 살얼음
모르고 내디딘 발걸음
너의 이런 가벼운 버릇 말 안 해
그러니 그녀를
내게 좀 보여줘 봐
나를 좀 놀라켜 줘 봐
얼마나 대단한 여자인지
Just show me that is all I need


그래 너를 보내줄게
I’m out Out of ur love baby just go get ur girl
그 여자와는 더 오래가길 빌어 줄게
I’m out out of ur love go go get ur girl


Whoz that girl tell me whoz that girl
누군지 내게 말해줘
얼마나 좋은 여자를 만나는지 기대해볼게
Whoz that girl tell me Whoz that girl
네가 나를 버릴 만큼 얼마나 예쁜 사람인지
Who u u u u u Whoz that girl
- Nguồn tham khảo : http://trungtamtienghan.edu.vn
- Mọi thông tin chi tiết mời các bạn liên hệ:
TRUNG TÂM TIẾNG NHẬT SOFL
Địa chỉ: Số 365 - Phố vọng - Đồng tâm -Hai Bà Trưng - Hà Nội
Email: nhatngusofl@gmail.com
Điện thoại: (84-4) 62 921 082 Hoặc: (84-4) 0964 66 12 88.

Bài đăng phổ biến từ blog này

Học tiếng Hàn khó hay tiếng Anh khó hơn?

Tra cứu điểm thi TOPIK tiếng Hàn nhanh gọn lẹ chỉ trong 3 bước đơn giản dễ dàng.

Từ vựng tiếng Hàn về vật liệu xây dựng