Tiếng Hàn qua bài hát: Let Me ExPlore.

Bạn chắc chắn đã từng nghe nhạc Hàn,bạn yêu thích tiếng Hàn thì đây cũng là một trong nhưng phương pháp hay để học tiếng Hàn:"Cùng học tiếng Hàn qua những bài hát tiếng Hàn hay nhất nào".

- Học tiếng Hàn phải bắt đầu từ đầu. http://hoctienghanquoc.org/tin-tuc/Goc-Chia-Se/Hoc-tieng-Han-phai-bat-dau-tu-dau-382/.
E(leggo) V(leggo) O(leggo) L(leggo)
E(leggo) V(leggo) O L EVOL
E(leggo) V(leggo) O(leggo) L(leggo)
E(leggo) V(leggo) O(leggo) L
WHAT EVER I DO
WHAT WHAT EVER I GO
DRINK DRINK UP THE BEAT
DRINK DRINK UP THE BEAT


WHAT EVER I DO
WHAT WHAT EVER I GO
DRINK DRINK UP THE BEAT
DRINK DRINK UP THE BEAT


멋대로 날 바꾸지마
굳이 남들이 가는 길로
날 부디 가두지마 난
유행을 파는 딜러
Yell at the top of your bent
no matter what they tell us
타봐 내 flyng benz
like a jet like a like a like a jet
누구보다 빠르게 앞서
누가 날 낚아 채
베끼다 아닌 척
넌 버터 바른 떡
난 모르지 흉내
내거나 따라하는 법


take a take a take a take a take a dream
everybody shout it out shout it out
shout it out shout it out
take a take a take a take a take a trip
everybody shout it out shout it out
shout it out shout it out


날 날 원하면
그냥 날 내버려둬
왜 모두 똑같이 만들려 해
난 난 그대로 내가 참 좋아
내가 싹 갈아엎어 모든 것을 다


i’m a super pilot i’m a super pilot i’m a super pilot
난 지금 폭발전
i’m a super pilot i’m a super pilot i’m a super pilot
미쳐 버리기전에 i’m flyng


i’m a super pilot i’m a super pilot i’m a super pilot
난 지금 폭발전
i’m a super pilot i’m a super pilot i’m a super pilot
미쳐 버리기전에 i’m flyng


(ah~) don’t touch touch touch touch touch me
touch touch touch touch touch don’t touch me
(ah~) don’t touch touch touch touch touch me
touch touch touch touch touch don’t touch me
(ah~) don’t touch touch touch touch touch me
touch touch touch touch touch don’t touch me
(ah~) don’t touch touch touch touch touch me
touch touch touch touch touch don’t touch me


WHAT EVER I DO
WHAT WHAT EVER I GO
DRINK DRINK UP THE BEAT
DRINK DRINK UP THE BEAT


WHAT EVER I DO
WHAT WHAT EVER I GO
DRINK DRINK UP THE BEAT
DRINK DRINK UP THE BEAT


거짓말 어딜봐서 니가 새로워
애썻지만 머리와 목걸이만 빼고선
구분이가지 않아 너 포장만 달라
니 양심은 니 가치는 어딨니 이건 사기야


날 아는 다른 자들 말은 다들
나보고 미쳤거나
제정신이 아니라는 반응
많은 사람들이
사는 style을 찾는
삶은 아주 따분하다
못해 웩~ 역겹다는


take a take a take a take a take a dream
everybody shout it out shout it out
shout it out shout it out
take a take a take a take a take a trip
everybody shout it out shout it out
shout it out shout it out


날 날 원하면
그냥 날 내버려둬
왜 모두 똑같이 만들려 해
난 난 그대로 내가 참 좋아
내가 싹 갈아엎어 모든 것을 다


i’m a super pilot i’m a super pilot i’m a super pilot
난 지금 폭발전
i’m a super pilot i’m a super pilot i’m a super pilot
미쳐 버리기전에 i’m flyng


i’m a super pilot i’m a super pilot i’m a super pilot
난 지금 폭발전
i’m a super pilot i’m a super pilot i’m a super pilot
미쳐 버리기전에 i’m flyng


(ah~)don’t touch touch touch touch touch me
touch touch touch touch touch don’t touch me
don’t touch touch touch touch touch me
touch touch touch touch touch don’t touch me
don’t touch touch touch touch touch me
touch touch touch touch touch don’t touch me
don’t touch touch touch touch touch me
touch touch touch touch touch don’t touch me
don’t touch touch touch touch touch me
touch touch touch touch touch don’t touch me
don’t touch touch touch touch touch me
touch touch touch touch touch don’t touch me


i’m a super pilot i’m a super pilot i’m a super pilot
난 지금 폭발전
i’m a super pilot i’m a super pilot i’m a super pilot
미쳐 버리기전에 i’m flyng

- Học tiếng Hàn Quốc cơ bản. http://hoctienghanquoc.org/tin-tuc/Tu-Vung-19/#.VxWF0dR97Dc
E(leggo) V(leggo) O(leggo) L(leggo)
E(leggo) V(leggo) O L EVOL
E(leggo) V(leggo) O(leggo) L(leggo)
E(leggo) V(leggo) O(leggo) L
WHAT EVER I DO
WHAT WHAT EVER I GO
DRINK DRINK UP THE BEAT
DRINK DRINK UP THE BEAT


WHAT EVER I DO
WHAT WHAT EVER I GO
DRINK DRINK UP THE BEAT
DRINK DRINK UP THE BEAT


Don’t change me
However you want
Don’t imprison me
In the way that others go
I’m a dealer that breaks through the trends
Yell at the top of your bent
No matter what they tell us
Take a ride in my flying benz
Like a jet like a like a like a jet
I’ll go forward faster than anyone else
Who will being able to strike me?
You copy me then pretend you didn’t
You’re like a buttered up rice cake
I don’t know how to imitate and copy anyone


Take a take a take a take a take a dream
Everybody shout it out shout it out
Shout it out shout it out
Take a take a take a take a take a trip
Everybody shout it out shout it out
Shout it out shout it out


If you want me,
Just leave me alone
Why do you want to make me the same as everyone else?
I like the way I am right now
I will change everything


I’m a super pilot I’m a super pilot I’m a super pilot
I’m about to explode
I’m a super pilot I’m a super pilot I’m a super pilot
Before I go crazy, I’m flying


I’m a super pilot I’m a super pilot I’m a super pilot
I’m about to explode
I’m a super pilot I’m a super pilot I’m a super pilot
Before I go crazy, I’m flying


(Ah) don’t touch touch touch touch touch me
Touch touch touch touch touch don’t touch me
(Ah) don’t touch touch touch touch touch me
Touch touch touch touch touch don’t touch me
(Ah) don’t touch touch touch touch touch me
Touch touch touch touch touch don’t touch me
(Ah) don’t touch touch touch touch touch me
Touch touch touch touch touch don’t touch me


WHAT EVER I DO
WHAT WHAT EVER I GO
DRINK DRINK UP THE BEAT
DRINK DRINK UP THE BEAT


WHAT EVER I DO
WHAT WHAT EVER I GO
DRINK DRINK UP THE BEAT
DRINK DRINK UP THE BEAT


Don’t lie, how are you saying that you’re innovative?
Good try but aside from your hair and necklace
I can’t tell you apart – it’s just your packaging that’s different
Where is your conscience, where is your value? You’re a scam


Everyone who
Knows me say
That I’m crazy or
That I’m out of my mind
The life style that
Many people search for
Is so boring and worse than that,
It’s revolting


Take a take a take a take a take a dream
Everybody shout it out shout it out
Shout it out shout it out
Take a take a take a take a take a trip
Everybody shout it out shout it out
Shout it out shout it out


If you want me,
Just leave me alone
Why do you want to make me the same as everyone else?
I like the way I am right now
I will change everything


I’m a super pilot I’m a super pilot I’m a super pilot
I’m about to explode
I’m a super pilot I’m a super pilot I’m a super pilot
Before I go crazy, I’m flying


I’m a super pilot I’m a super pilot I’m a super pilot
I’m about to explode
I’m a super pilot I’m a super pilot I’m a super pilot
Before I go crazy, I’m flying


(Ah) don’t touch touch touch touch touch me
Touch touch touch touch touch don’t touch me
(Ah) don’t touch touch touch touch touch me
Touch touch touch touch touch don’t touch me
(Ah) don’t touch touch touch touch touch me
Touch touch touch touch touch don’t touch me
(Ah) don’t touch touch touch touch touch me
Touch touch touch touch touch don’t touch me
(Ah) don’t touch touch touch touch touch me
Touch touch touch touch touch don’t touch me
(Ah) don’t touch touch touch touch touch me
Touch touch touch touch touch don’t touch me


I’m a super pilot I’m a super pilot I’m a super pilot
I’m about to explode
I’m a super pilot I’m a super pilot I’m a super pilot
Before I go crazy, I’m flying


I’m a super pilot
- Nguồn tham khảo: http://hoctienghanquoc.org/chia-se-kinh-nghiem/Hoc-tieng-Han-giao-tiep/
- Mọi thông tin chi tiết mời các bạn liên hệ:
TRUNG TÂM TIẾNG NHẬT SOFL
Địa chỉ: Số 365 - Phố vọng - Đồng tâm -Hai Bà Trưng - Hà Nội
Email: nhatngusofl@gmail.com
Điện thoại: (84-4) 62 921 082 Hoặc: (84-4) 0964 66 12 88.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Học tiếng Hàn khó hay tiếng Anh khó hơn?

Tra cứu điểm thi TOPIK tiếng Hàn nhanh gọn lẹ chỉ trong 3 bước đơn giản dễ dàng.

Từ vựng tiếng Hàn về vật liệu xây dựng