Tiếng Hàn qua bài hát: G-Dragon - Heartbreaker.

Học tiếng Hàn Quốc online cũng là một trong những phương pháp rất hay,giúp chúng ta dễ dàng hơn với học tiếng Hàn Quốc trên nhiều phương diện.Qua đây mình muốn giới thiệu với mọi người học tiếng Hàn qua bài hát của U Kiss - 4U.

- Học chữ Hàn Quốc. http://trungtamtienghan.edu.vn/news/Hoc-tieng-han-quoc-co-ban/Hoc-chu-Han-Quoc-131/.
yo Finally!
Is this what you been waiting for?
Brand new G.D yeah
I’m all by myself but its all good
You’re ma heartbreaker .
Let me take this over
나도 어디선 꿀리진 않어
아직 쓸만한 걸 죽지않았어
너 하나때문에 망가진 몸
사라진 꿈 불타는 마음
널 위해서라면 이 한몸 날려
네가 있는 곳이면 달려
하지만 그댄 내게 안녕 또 안녕


넌 내가 싫다고 이유가 뭐냐고
지친 네 표정이
모든걸 말해줘 슬프게 해
그래도 좋다고 기회를 달래도
한번 돌아선 네 모습 차가운
그 눈빛이 싫어요


Your my heart heart heart heart heartbreaker
내가 뭘 잘못했는지
Your my heart heart heart heart heartbreaker
No way no way
네가 날 떠나간대도
난 인정 못 한다고 잘 사나 보자고
Lovers and haters
지긋지긋지긋해 삐끗삐끗삐끗해
내 사랑이 비굴해 [no way ]


매일 똑 같이 묻는데
넌내가 변했다해
그 가증스런 입 다물래
상대가 누군지 알고 말해
난 이제 out of control
혼자서 계속 밑으로
그 자리 그 곳에서 안녕 또 안녕


넌 내가 싫다고 이유가 뭐냐고
화가 난 네 목소리
모든걸 보여줘 슬프게 해
그대로 좋다고 기회를 달래도
한번 돌아선 네 모습 차가운
그 미소가 미워요


Your my heart heart heart heart heartbreaker
내가 뭘 잘못했는지
Your my heart heart heart heart heartbreaker
No way no way
네가 날 떠나간대도
난 인정 못 한다고 잘 사나 보자고
Lovers and haters
지긋지긋지긋해 삐끗삐끗삐끗해
내 사랑을 비굴해 [Talk to me, girl]


I’ll still still be there [꺼진 네 전화기에]
I’ll still still be there [네 집앞 편지함에]
난 아직도 그댈 [이젠 남이라해도]
I will still be there


영원히 함께하자는 그 말들
잠깐의 달콤함 뿐이라고
그댄 왜 아무렇지 않냐고
Hey 난 이렇게 아픈데


Your my heart heart heart heart heartbreaker
내가 뭘 잘못했는지
Your my heart heart heart heart heartbreaker
No way no way


Your my heart heart heartbreaker
Your my heart heart heart breaker breaker

- Kinh nghiệm học tiếng Hàn. http://tienghangiaotiep.edu.vn/kinh-nghiem-hoc-tieng-han/.
-yo, finally!
Is this what you’ve been waiting for?
Brand new G.D, yeah!
I’m all by myself, but it’s all good
You’re my heartbreaker~ [DJ YG]
Let me take this over
I don’t give in no matter what
I’m still useful, I haven’t died yet
Only you caused this damaged body,
broken dreams, missing heart
If it’s for you, this one body will fly for;
It will run to where you are
But still you say “goodbye, goodbye” to me


You say you don’t like me, what’s the reason why?
Your annoyed expression
that gives everything away makes me sad
But even if I still like you and asked you for a chance
I don’t like the cold look in your eyes
when you turn away


You’re my heart heart heart heart heartbreaker
What did I do wrong?
You’re my heart heart heart heart heartbreaker
No way, no way
Even if you say you’ll leave me,
I won’t be able to acknowledge it, let’s see how well you live
Lovers and haters
This is-this is-tiresome, unsteady
You think lowly of my love? [No way]


Everyday the same question,
you say that I have changed
Will you shut your hateful mouth?
Speak after you know who you’re talking to
I’m now out of control,
continually all alone
In that place is where it’s “goodbye, goodbye”


You say you don’t like me, what’s the reason why?
The anger in your voice
that gives everything away makes me sad
But even if I still like you and asked you for a chance
I hate the cold smile you have
when you turn away


You’re my heart heart heart heart heartbreaker
What did I do wrong?
You’re my heart heart heart heart heartbreaker
No way, no way
Even if you say you’ll leave me,
I won’t be able to acknowledge it, let’s see how well you live
Lovers and haters
This is-this is-tiresome, unsteady
You think lowly of my love? [Talk to me, girl]


I’ll still still be there [inside your turned-off cellphone]
I’ll still still be there [by the mailbox in front of your house]
I’ll still be like that [even if you say we’re strangers]
I will still be there


The words, “let’s be together forever”
Were only a moment’s sweetness
Why do you act as if nothing’s wrong
Hey, when I’m hurting this much


You’re my heart heart heart heart heartbreaker
What did I do wrong?
You’re my heart heart heart heart heartbreaker
No way, no way


You’re my heart heart heartbreaker
You’re my heart heart heart breaker breaker
- Nguồn tham khảo : http://tienghangiaotiep.edu.vn/
- Mọi thông tin chi tiết mời các bạn liên hệ:
TRUNG TÂM TIẾNG NHẬT SOFL
Địa chỉ: Số 365 - Phố vọng - Đồng tâm -Hai Bà Trưng - Hà Nội
Email: nhatngusofl@gmail.com
Điện thoại: (84-4) 62 921 082 Hoặc: (84-4) 0964 66 12 88.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Học tiếng Hàn khó hay tiếng Anh khó hơn?

Tra cứu điểm thi TOPIK tiếng Hàn nhanh gọn lẹ chỉ trong 3 bước đơn giản dễ dàng.

Từ vựng tiếng Hàn về vật liệu xây dựng