Tiếng Hàn qua bài hát: SNSD - I got a boy.

Trong chuyên mục tiếng Hàn Ngữ pháp kì này, học tiếng Hàn Sofl sẽ giới thiệu với các bạn bài học "Tiếng Hàn qua Bài Hát Kpop.”

- Cách học tiếng Hàn giao tiếp. http://hoctienghanquochttp://hoctienghanquoc.org/tin-tuc/Kinh-Nghiem-Hoc/Cach-hoc-tieng-Han-giao-tiep-176/
Ayo, GG!
Yeah yeah, 시작해 볼까?
어머! 얘 좀 봐라 얘
무슨 일이 있었길래 머리 잘랐대 어?
어머! 또 얘 좀 보라고
머리부터 발끝까지 스타일이 바뀌었어
왜 그랬대? 궁금해 죽겠네
왜 그랬대? 말해 봐 봐 좀
Hahaha! Eh let me introduce myself
Here comes trouble, whoo! 따라해


Oh oh oh eh oh (Eh eh eh eh)
Oh oh eh oh oh oh oh oh
너 잘났어 증말


지가 뭔데? 웃겨
너무 콧대 센 거 아니?
나보고 평범하단다 얘 (어)
[제/효] 그 남자 완전 맘에 들었나 봐
말도 안 돼 말도 안 돼


너무 예뻐지고 Sexy해졌어
그 남자 때문이지?
물어볼 뻔했다니까 너 바꾼
화장품이 뭔지


사실 나 첨 봤어
상처 입은 야수 같은 깊은 눈
얘기만 해도 어질했다니까
[유/수] 너 잘났어 증말
[유/수] 잘났어 증말


Oh oh oh eh oh (Here comes trouble, hey girl listen)
Oh oh eh oh oh oh oh oh
너 잘났다 증말 (잘났어)
Oh oh oh eh oh (Hey)
Oh oh eh oh oh oh oh oh (Nananana hey)
너 잘났어 증말


Ayo stop! Let me put it down another way


I got a boy 멋진 I got a boy 착한
I got a boy handsome boy 내 맘 다 가져간
I got a boy 멋진 I got a boy 착한
I got a boy awesome boy 완전 반했나 봐


아 내 왕자님
언제 이 몸을 구하러 와 주실 텐가요?
하얀 꿈처럼
날 품에 안아 올려 날아가 주시겠죠?


나 깜짝 멘붕이야
그 사람은 내 민낯이 궁금하대
완전 맘에 들어
못 이긴 척 보여 줘도 괜찮을까?
Oh 절대로 안 되지 (그치 그치)
우리 지킬 건 지키자 (맞지 맞지)
그의 맘을 모두 가질 때까지
이건 절대로 잊어버리지 말라구


Oh oh oh eh oh, oh oh eh oh
밤을 새도 모잘라 다 다
Oh oh oh eh oh, oh oh eh oh
우리 최고 관심사다-다


내 말 들어 봐 그 아이 너네 알지?
좀 어리지만 속은 꽉 찼어
어떨 땐 오빠처럼 듬직하지만
애교를 부릴 땐 넘 예뻐 죽겠어


Oh oh oh eh oh, oh oh eh oh oh oh
너 미쳤어 미쳤어
Oh oh oh eh oh, oh oh eh oh oh oh
너 미쳤어 미쳤어


난 정말 화가 나 죽겠어
내 남잔 날 여자로 안 보는걸
막연할 땐 어떡하면 내가 좋겠니?
질투라도 나게 해볼까? 속상해 어떡해 나?
[유/수] 말도 안 돼 말도 안 돼


Don’t stop! Let’s bring it back to 1:40


I got a boy 멋진 I got a boy 착한
I got a boy handsome boy 내 맘 다 가져간
I got a boy 멋진 I got a boy 착한
I got a boy awesome boy 완전 반했나 봐


언제나 내 곁엔 내 편이 돼 주고
귀 기울여 주는 [제/서] 너 너
난 이대로 지금 행복해
[효/윤] 잘 될 거니까


I got a boy 멋진 I got a boy 착한
(아 내 왕자님)
I got a boy handsome boy 내 맘 다 가져간
(언제 이 몸을 구하러 와 주실 텐가요?)
I got a boy 멋진 I got a boy 착한
(하얀 꿈처럼)
I got a boy awesome boy 완전 반했나 봐
(날 품에 안아 올려 날아가 주시겠죠?)


I got a boy 멋진 I got a boy 착한
(Oh oh oh eh oh, oh oh eh oh)
I got a boy handsome boy 내 맘 다 가져간
I got a boy 멋진 I got a boy 착한
(Oh oh oh eh oh, oh oh eh oh)
I got a boy awesome boy 완전 반했나 봐


I got a boy 멋진

- Tham gia vào các khoá học sơ cấp tiếng Hàn. http://daytienghan.edu.vn/.
Ayo, GG!
Yeah yeah, shall we start?
OMG! Look at her, look
What happened to her that she cut her hair, huh?
OMG! Again look at her
From head to toe, her style has changed
Why did she do that? I’m curious to death
Why did she do that? Tell me
Hahaha! Eh let me introduce myself
Here comes trouble, whoo! Follow us


Oh oh oh eh oh (Eh eh eh eh)
Oh oh eh oh oh oh oh oh
You really are something else


Who is she? Ridiculous
Do you know you’re too self-assertive?
She thinks I’m average (Oh)
I guess she really liked him!
No way! No way!


She became so pretty and sexy
It’s because of him, right?
I almost asked her
What her new makeup was


Truthfully, I’ve seen it for the first time
The deep eyes, like a scarred beast
I was dizzy by just talking to him
You really are something else
You really are something else


Oh oh oh eh oh (Here comes trouble, hey girl listen)
Oh oh eh oh oh oh oh oh
You really are something else
Oh oh oh eh oh (Hey)
Oh oh eh oh oh oh oh oh (Nananana hey)
You really are something else


Ayo stop! Let me put it down another way


I got a boy a cool one, I got a boy a kind one
I got a boy handsome boy who took all my heart
I got a boy a cool one, I got a boy a kind one
I got a boy awesome boy guess I’ve fallen for him


Ah, my prince
When are you gonna come save me?
Like a white dream
Will you lift me in your arms and fly?


I’m in panic
He wants to see my bare face
I really like him
Would it be okay to show it to him?
Oh, never (That’s right, that’s right)
Let’s keep what needs to be kept (Right, right)
Until you get all of his heart
Don’t ever forget this


Oh oh oh eh oh, oh oh eh oh
Even if I stay up all night, it’s not enough
Oh oh oh eh oh, oh oh eh oh
He’s our biggest interest


Listen to me, you all know him, right?
He’s a bit young but he’s full inside
Sometimes he is as reliable as an oppa
But when he does aegyo, he is so cute


Oh oh oh eh oh, oh oh eh oh oh oh
You’re crazy, crazy
Oh oh oh eh oh, oh oh eh oh oh oh
You’re crazy, crazy


I’m really angry
My boy doesn’t look at me as a girl
What should I do when I feel hopeless?
Should I make him feel jealous? What do I do?
No way! No way!


Don’t stop! Let’s bring it back to 1:40


I got a boy a cool one, I got a boy a kind one
I got a boy handsome boy who took all my heart
I got a boy a cool one, I got a boy a kind one
I got a boy awesome boy guess I’ve fallen for him
- Nguồn tham khảo Học tiếng Hàn giao tiếp online : http://daytienghan.edu.vn/day-tieng-han/
- Mọi thông tin chi tiết mời các bạn liên hệ:
TRUNG TÂM TIẾNG NHẬT SOFL
Địa chỉ: Số 365 - Phố vọng - Đồng tâm -Hai Bà Trưng - Hà Nội
Email: nhatngusofl@gmail.com
Điện thoại: (84-4) 62 921 082 Hoặc: (84-4) 0964 66 12 88.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Học tiếng Hàn khó hay tiếng Anh khó hơn?

Tra cứu điểm thi TOPIK tiếng Hàn nhanh gọn lẹ chỉ trong 3 bước đơn giản dễ dàng.

Từ vựng tiếng Hàn về vật liệu xây dựng